search
productroom

اتاق محصول

  • headset 0
  • people 3
more_vert

اتاق محصول پادکستی است با هدف آشنای با مدیریت و مدیران محصول، یه اتاقی برای گپ و گفت و یادگرفتن در این حوزه.

  • headset 0
  • people 3