Saga

Golosein
  43
  میانگین پخش
  3.1K
  تعداد پخش
  139
  دنبال کننده

  Saga

  Golosein
  43
  میانگین پخش
  3.1K
  تعداد پخش
  139
  دنبال کننده

  اپیزود چهل‌وسوم - دختران اختران - آتالانتا...
  اپیزود چهل‌وسوم - دختران اختران - آتالانتا
  01:27:10
  • 132

  • 2 ماه پیش
  01:27:10
  اپیزود چهل‌ودوم - افسانه‌های آرتوری - رویای سفید...
  اپیزود چهل‌ودوم - افسانه‌های آرتوری - رویای سفید
  01:23:35
  • 87

  • 3 ماه پیش
  01:23:35
  اپیزود چهل‌ویکم - هزار و یک شب(3) - وارونگی...
  اپیزود چهل‌ویکم - هزار و یک شب(3) - وارونگی
  01:21:06
  • 67

  • 5 ماه پیش
  01:21:06
  اپیزودچهلم - اساطیر یونان - از عشق/از جنگ...
  اپیزودچهلم - اساطیر یونان - از عشق/از جنگ
  01:27:06
  • 111

  • 8 ماه پیش
  01:27:06
  اپیزود سی‌ونهم - هزار و یک شب(2) - جنایت و مکافات...
  اپیزود سی‌ونهم - هزار و یک شب(2) - جنایت و مکافات
  01:43:27
  • 72

  • 9 ماه پیش
  01:43:27
  اپیزود سی‌وهشتم - اساطیر چین - به خاطر یک مشت ابریشم...
  اپیزود سی‌وهشتم - اساطیر چین - به خاطر یک مشت ابری...
  01:18:07
  • 84

  • 11 ماه پیش
  01:18:07
  اپیزود سی‌وهفتم - هزار و یک شب(1) - مسخ...
  اپیزود سی‌وهفتم - هزار و یک شب(1) - مسخ
  01:02:48
  • 96

  • 1 سال پیش
  01:02:48
  اپیزود سی‌وششم - مجموعه دختران اَختران - شرق خورشید ؛ غرب ماه...
  اپیزود سی‌وششم - مجموعه دختران اَختران - شرق خورشی...
  55:30
  • 75

  • 1 سال پیش
  55:30
  اپیزود سی‌وپنجم - هزار و یک شب - مقدمه...
  اپیزود سی‌وپنجم - هزار و یک شب - مقدمه
  48:19
  • 55

  • 1 سال پیش
  48:19
  اپیزود سی‌وچهارم - افسانه‌های ارمنی - فرش به عرش...
  اپیزود سی‌وچهارم - افسانه‌های ارمنی - فرش به عرش
  01:06:56
  • 53

  • 1 سال پیش
  01:06:56
  پادکست ساگا - اپیزود ویژه - سندمن (مقدمه وبخش اول)...
  پادکست ساگا - اپیزود ویژه - سندمن (مقدمه وبخش اول)
  46:15
  • 40

  • 1 سال پیش
  46:15
  اپیزود سی‌وسوم -افسانه‌های آرتوری- پادشاهی برای امروز و فردا(بخش دوم)...
  اپیزود سی‌وسوم -افسانه‌های آرتوری- پادشاهی برای ام...
  01:34:44
  • 56

  • 1 سال پیش
  01:34:44
  اپیزود سی‌وسوم -افسانه‌های آرتوری- پادشاهی برای امروز و فردا(بخش اول)...
  اپیزود سی‌وسوم -افسانه‌های آرتوری- پادشاهی برای ام...
  01:22:54
  • 67

  • 2 سال پیش
  01:22:54
  اپیزود سی‌ودوم - قصه‌های گریم - از طلا...
  اپیزود سی‌ودوم - قصه‌های گریم - از طلا
  01:21:49
  • 48

  • 2 سال پیش
  01:21:49
  اپیزود ویژه -میتوس (14) - اساطیر آفرینش در مصر (2)...
  اپیزود ویژه -میتوس (14) - اساطیر آفرینش در مصر (2)
  37:27
  • 16

  • 2 سال پیش
  37:27
  اپیزود سی‌و‌یکم - افسانه‌های بومیان آمریکا - عاشقانه‌هایی در کنار آتش...
  اپیزود سی‌و‌یکم - افسانه‌های بومیان آمریکا - عاشقا...
  01:20:10
  • 49

  • 2 سال پیش
  01:20:10
  اپیزود ویژه -میتوس (13) - اساطیر آفرینش در مصر (1)...
  اپیزود ویژه -میتوس (13) - اساطیر آفرینش در مصر (1)
  34:47
  • 19

  • 2 سال پیش
  34:47
  اپیزود سی‌ام - اساطیر یونان - پسری که زنده ماند (بخش دوم)...
  اپیزود سی‌ام - اساطیر یونان - پسری که زنده ماند (ب...
  01:14:52
  • 20

  • 2 سال پیش
  01:14:52
  اپیزود سی‌ام - اساطیر یونان - پسری که زنده ماند (بخش اول)...
  اپیزود سی‌ام - اساطیر یونان - پسری که زنده ماند (ب...
  01:18:57
  • 36

  • 2 سال پیش
  01:18:57
  اپیزود ویژه -میتوس (12) - منابع اساطیر مصر...
  اپیزود ویژه -میتوس (12) - منابع اساطیر مصر
  29:43
  • 16

  • 2 سال پیش
  29:43
  اپیزود بیست‌ونهم - اساطیر چین - جیرجیرک طلایی (بخش دوم)...
  اپیزود بیست‌ونهم - اساطیر چین - جیرجیرک طلایی (بخش...
  01:02:25
  • 22

  • 2 سال پیش
  01:02:25
  اپیزود بیست‌ونهم - اساطیر چین - جیرجیرک طلایی (بخش اول)...
  اپیزود بیست‌ونهم - اساطیر چین - جیرجیرک طلایی (بخش...
  01:16:20
  • 27

  • 2 سال پیش
  01:16:20
  اپیزود ویژه -میتوس (11) - مقدمه‌ای بر اساطیر مصر...
  اپیزود ویژه -میتوس (11) - مقدمه‌ای بر اساطیر مصر
  32:12
  • 16

  • 2 سال پیش
  32:12
  اپیزود بیست و هشتم - افسانه‌های اسلاوی - مرگ سه بار در می‌زند (بخش دوم)...
  اپیزود بیست و هشتم - افسانه‌های اسلاوی - مرگ سه با...
  01:08:45
  • 22

  • 2 سال پیش
  01:08:45
  اپیزود بیست و هشتم - افسانه‌های اسلاوی - مرگ سه بار در می‌زند (بخش اول)...
  اپیزود بیست و هشتم - افسانه‌های اسلاوی - مرگ سه با...
  01:27:03
  • 30

  • 3 سال پیش
  01:27:03
  اپیزود بیست و هفتم - اساطیر هندو - از آتش و آب...
  اپیزود بیست و هفتم - اساطیر هندو - از آتش و آب
  01:30:23
  • 22

  • 3 سال پیش
  01:30:23
  اپیزود بیست‌ و ششم (بخش دوم)- اساطیر یونان - فرار بزرگ...
  اپیزود بیست‌ و ششم (بخش دوم)- اساطیر یونان - فرار ...
  01:53:30
  • 22

  • 3 سال پیش
  01:53:30
  اپیزود بیست‌ و ششم (بخش اول)- اساطیر یونان - فرار بزرگ...
  اپیزود بیست‌ و ششم (بخش اول)- اساطیر یونان - فرار ...
  01:25:00
  • 31

  • 3 سال پیش
  01:25:00
  اپیزود ویژه -میتوس (10) - جادو و شمنیزم در فرهنگ نورس...
  اپیزود ویژه -میتوس (10) - جادو و شمنیزم در فرهنگ ن...
  37:04
  • 15

  • 3 سال پیش
  37:04
  اپیزود بیست‌ و پنجم - افسانه‌های ژاپن - کُوایْدان...
  اپیزود بیست‌ و پنجم - افسانه‌های ژاپن - کُوایْدان
  01:36:16
  • 33

  • 3 سال پیش
  01:36:16
  اپیزود ویژه -میتوس (9) - دین و آئین نورس...
  اپیزود ویژه -میتوس (9) - دین و آئین نورس
  34:20
  • 13

  • 3 سال پیش
  34:20
  اپیزود بیست و چهارم - اساطیر نورس - خدایی برای نپرستیدن (بخش دوم)...
  اپیزود بیست و چهارم - اساطیر نورس - خدایی برای نپر...
  01:56:08
  • 11

  • 3 سال پیش
  01:56:08
  اپیزود بیست و چهارم - اساطیر نورس - خدایی برای نپرستیدن (بخش اول)...
  اپیزود بیست و چهارم - اساطیر نورس - خدایی برای نپر...
  01:03:01
  • 23

  • 3 سال پیش
  01:03:01
  اپیزود ویژه -میتوس (8) - مرگ در فرهنگ و مذهب نورس...
  اپیزود ویژه -میتوس (8) - مرگ در فرهنگ و مذهب نورس
  34:05
  • 16

  • 3 سال پیش
  34:05
  اپیزود بیست و سوم - هانس کریستین اندرسن - از سنگ و یخ...
  اپیزود بیست و سوم - هانس کریستین اندرسن - از سنگ و...
  01:11:33
  • 18

  • 3 سال پیش
  01:11:33
  اپیزود ویژه -میتوس (7) - بخشهای وجود انسان در فرهنگ کهن نورس...
  اپیزود ویژه -میتوس (7) - بخشهای وجود انسان در فرهن...
  24:56
  • 14

  • 3 سال پیش
  24:56
  اپیزود بیست و دوم - اساطیر یونان - جیسون و آرگوناتها (بخش دوم)...
  اپیزود بیست و دوم - اساطیر یونان - جیسون و آرگونات...
  01:38:51
  • 30

  • 3 سال پیش
  01:38:51
  اپیزود بیست و دوم - اساطیر یونان - جیسون و آرگوناتها (بخش اول)...
  اپیزود بیست و دوم - اساطیر یونان - جیسون و آرگونات...
  01:10:12
  • 64

  • 3 سال پیش
  01:10:12
  اپیزود ویژه -میتوس (6) - سرنوشت و اخلاقیات نورس...
  اپیزود ویژه -میتوس (6) - سرنوشت و اخلاقیات نورس
  28:33
  • 53

  • 4 سال پیش
  28:33
  اپیزود بیست و یکم - افسانه‌های کره - سه داستان...
  اپیزود بیست و یکم - افسانه‌های کره - سه داستان
  57:54
  • 43

  • 4 سال پیش
  57:54
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - تجربه گیل‌گمش (بخش چهارم)...
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - تجربه گیل‌گمش (بخش ...
  01:06:49
  • 68

  • 4 سال پیش
  01:06:49
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - تجربه گیل‌گمش (بخش سوم)...
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - تجربه گیل‌گمش (بخش ...
  50:37
  • 59

  • 4 سال پیش
  50:37
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - داستانِ داستان‌ها (بخش دوم)...
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - داستانِ داستان‌ها (...
  01:05:11
  • 77

  • 4 سال پیش
  01:05:11
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - داستانِ داستان‌ها (بخش اول)...
  اپیزود بیستم - حماسه گیل‌گمش - داستانِ داستان‌ها (...
  48:14
  • 81

  • 4 سال پیش
  48:14
  اپیزود ویژه -میتوس (5) - جهان شناسی اساطیر نورس...
  اپیزود ویژه -میتوس (5) - جهان شناسی اساطیر نورس
  26:08
  • 69

  • 4 سال پیش
  26:08
  اپیزود نوزدهم - افسانه های آرتوری - ریش سفید (بخش دوم)...
  اپیزود نوزدهم - افسانه های آرتوری - ریش سفید (بخش ...
  49:35
  • 37

  • 4 سال پیش
  49:35
  اپیزود نوزدهم - افسانه های آرتوری - ریش سفید (بخش اول)...
  اپیزود نوزدهم - افسانه های آرتوری - ریش سفید (بخش ...
  43:19
  • 35

  • 4 سال پیش
  43:19
  اپیزود ویژه -میتوس (4) - موجودات اساطیری نورس...
  اپیزود ویژه -میتوس (4) - موجودات اساطیری نورس
  24:42
  • 26

  • 4 سال پیش
  24:42
  اپیزود هجدهم - اساطیر آزتک - پنجمین خورشید...
  اپیزود هجدهم - اساطیر آزتک - پنجمین خورشید
  56:03
  • 26

  • 4 سال پیش
  56:03
  اپیزود ویژه - میتوس (3) - ادامه خدایان نورس...
  اپیزود ویژه - میتوس (3) - ادامه خدایان نورس
  21:37
  • 47

  • 4 سال پیش
  21:37
  shenoto-ads
  shenoto-ads