owrsi | پادکست اورسی

Owrsi
  17
  میانگین پخش
  588
  تعداد پخش
  40
  دنبال کننده
  قسمت ۳۵ پادکست اورسی - حسرت زندگی نزیسته...
  قسمت ۳۵ پادکست اورسی - حسرت زندگی نزیسته
  29:58
  • 7

  • 3 هفته پیش
  29:58
  قسمت ۳۴ پادکست اورسی - غزلی برای یک دیوانه...
  قسمت ۳۴ پادکست اورسی - غزلی برای یک دیوانه
  26:51
  • 5

  • 3 ماه پیش
  26:51
  قسمت ۳۳ پادکست اورسی - همه‌چیز در هم خواهد شکست...
  قسمت ۳۳ پادکست اورسی - همه‌چیز در هم خواهد شکست
  30:34
  • 6

  • 4 ماه پیش
  30:34
  قسمت ۳۲ پادکست اورسی | مهمانخانۀ روشن (۸٠ سالگی فرهاد)...
  قسمت ۳۲ پادکست اورسی | مهمانخانۀ روشن (۸٠ سالگی فر...
  38:35
  • 4

  • 5 ماه پیش
  38:35
  قسمت ۳۱ پادکست اورسی - نام بعضی نفرات...
  قسمت ۳۱ پادکست اورسی - نام بعضی نفرات
  25:23
  • 17

  • 6 ماه پیش
  25:23
  قسمت ۳۰ پادکست اورسی – جایی به نام خانه...
  قسمت ۳۰ پادکست اورسی – جایی به نام خانه
  26:41
  • 4

  • 7 ماه پیش
  26:41
  قسمت ۲۹ پادکست اورسی - زمان، معمای بزرگ...
  قسمت ۲۹ پادکست اورسی - زمان، معمای بزرگ
  28:05
  • 15

  • 8 ماه پیش
  28:05
  قسمت ۲۸ پادکست اورسی - به خانه باز خواهم گشت...
  قسمت ۲۸ پادکست اورسی - به خانه باز خواهم گشت
  34:14
  • 24

  • 10 ماه پیش
  34:14
  قسمت ۲۷ پادکست اورسی - یک زمان، یک دیدار...
  قسمت ۲۷ پادکست اورسی - یک زمان، یک دیدار
  23:45
  • 39

  • 11 ماه پیش
  23:45
  قسمت ۲۶ پادکست اورسی - شاد کن جانِ من...
  قسمت ۲۶ پادکست اورسی - شاد کن جانِ من
  25:00
  • 67

  • 1 سال پیش
  25:00
  قسمت ۲۵ پادکست اورسی - فرهنگ ایران، وطن من است...
  قسمت ۲۵ پادکست اورسی - فرهنگ ایران، وطن من است
  28:41
  • 37

  • 1 سال پیش
  28:41
  قسمت ۲۴ پادکست اورسی - زنده بودن، مبارزه است...
  قسمت ۲۴ پادکست اورسی - زنده بودن، مبارزه است
  21:00
  • 38

  • 1 سال پیش
  21:00
  قسمت ۲۳ پادکست اورسی – تلاش نکن...
  قسمت ۲۳ پادکست اورسی – تلاش نکن
  21:26
  • 21

  • 1 سال پیش
  21:26
  قسمت ۲۲ پادکست اورسی – همه‌چیز ارتعاش است...
  قسمت ۲۲ پادکست اورسی – همه‌چیز ارتعاش است
  25:16
  • 19

  • 1 سال پیش
  25:16
  قسمت ۲۱ پادکست اورسی - دربارۀ نگریستن...
  قسمت ۲۱ پادکست اورسی - دربارۀ نگریستن
  23:28
  • 16

  • 2 سال پیش
  23:28
  قسمت ۲۰ پادکست اورسی - رویا، زبان از یاد رفته...
  قسمت ۲۰ پادکست اورسی - رویا، زبان از یاد رفته
  26:34
  • 18

  • 2 سال پیش
  26:34
  قسمت نوزدهم پادکست اورسی - اعتدال بهاری...
  قسمت نوزدهم پادکست اورسی - اعتدال بهاری
  20:55
  • 9

  • 2 سال پیش
  20:55
  قسمت هجدهم پادکست اورسی - نوشتن...
  قسمت هجدهم پادکست اورسی - نوشتن
  23:20
  • 10

  • 2 سال پیش
  23:20
  قسمت هفدهم پادکست اورسی - زندگی رنج است...
  قسمت هفدهم پادکست اورسی - زندگی رنج است
  20:50
  • 15

  • 2 سال پیش
  20:50
  قسمت شانزدهم پادکست اورسی - کامل نباش...
  قسمت شانزدهم پادکست اورسی - کامل نباش
  20:43
  • 18

  • 2 سال پیش
  20:43
  قسمت پانزدهم پادکست اورسی - سفر...
  قسمت پانزدهم پادکست اورسی - سفر
  21:42
  • 12

  • 2 سال پیش
  21:42
  قسمت چهاردهم پادکست اورسی | سکوت درون...
  قسمت چهاردهم پادکست اورسی | سکوت درون
  22:34
  • 8

  • 2 سال پیش
  22:34
  قسمت سیزدهم پادکست اورسی | امید جان جهان است...
  قسمت سیزدهم پادکست اورسی | امید جان جهان است
  25:45
  • 6

  • 2 سال پیش
  25:45
  قسمت دوازدهم پادکست اورسی | گهوارۀ بشر...
  قسمت دوازدهم پادکست اورسی | گهوارۀ بشر
  26:26
  • 4

  • 3 سال پیش
  26:26
  قسمت یازدهم پادکست اورسی | دَم را دریاب...
  قسمت یازدهم پادکست اورسی | دَم را دریاب
  20:45
  • 5

  • 3 سال پیش
  20:45
  قسمت دهم پادکست اورسی | ساکورا (شکوفه های گیلاس)...
  قسمت دهم پادکست اورسی | ساکورا (شکوفه های گیلاس)
  21:09
  • 9

  • 3 سال پیش
  21:09
  قسمت نهم پادکست اورسی | خوابی‌ست جهان و مرگ تعبیر...
  قسمت نهم پادکست اورسی | خوابی‌ست جهان و مرگ تعبیر
  24:16
  • 3

  • 3 سال پیش
  24:16
  قسمت هشتم پادکست اورسی | لمس هستی...
  قسمت هشتم پادکست اورسی | لمس هستی
  23:03
  • 6

  • 3 سال پیش
  23:03
  قسمت هفتم پادکست اورسی | دَم بدونِ بازدم...
  قسمت هفتم پادکست اورسی | دَم بدونِ بازدم
  20:40
  • 9

  • 3 سال پیش
  20:40
  قسمت ششم پادکست اورسی | هذیانِ بادهای پاییزی...
  قسمت ششم پادکست اورسی | هذیانِ بادهای پاییزی
  22:13
  • 11

  • 3 سال پیش
  22:13
  قسمت پنجم پادکست اورسی | عشق جان است...
  قسمت پنجم پادکست اورسی | عشق جان است
  20:16
  • 18

  • 3 سال پیش
  20:16
  قسمت چهارم پادکست اورسی | مثل یک عاشق...
  قسمت چهارم پادکست اورسی | مثل یک عاشق
  21:03
  • 23

  • 3 سال پیش
  21:03
  قسمت سوم پادکست اورسی | در اینجا چیزی ست...
  قسمت سوم پادکست اورسی | در اینجا چیزی ست
  23:01
  • 22

  • 4 سال پیش
  23:01
  اپیزود دوم پادکست اورسی | رویای پروانه...
  اپیزود دوم پادکست اورسی | رویای پروانه
  26:19
  • 20

  • 4 سال پیش
  26:19
  اپیزود اول پادکست اورسی | فقط تنهایی ست...
  اپیزود اول پادکست اورسی | فقط تنهایی ست
  21:21
  • 43

  • 4 سال پیش
  21:21
  shenoto-ads
  shenoto-ads