LEM | پادکست لم

© LEMPodcast.com
  16
  میانگین پخش
  309
  تعداد پخش
  30
  دنبال کننده

  LEM | پادکست لم

  © LEMPodcast.com
  16
  میانگین پخش
  309
  تعداد پخش
  30
  دنبال کننده

  قسمت ۱۹: تفکر نقادانه...
  قسمت ۱۹: تفکر نقادانه
  40:13
  • 37

  • 3 سال پیش
  40:13
  قسمت ۱۸: حفظ روحیه...
  قسمت ۱۸: حفظ روحیه
  41:18
  • 18

  • 3 سال پیش
  41:18
  قسمت ۱۷: پشتکار...
  قسمت ۱۷: پشتکار
  40:48
  • 15

  • 3 سال پیش
  40:48
  • 8

  • 3 سال پیش
  قسمت ۱۶: ریسک...
  قسمت ۱۶: ریسک
  48:47
  • 8

  • 3 سال پیش
  48:47
  قسمت ۱۵: مدیریت خشم...
  قسمت ۱۵: مدیریت خشم
  45:52
  • 13

  • 3 سال پیش
  45:52
  قسمت ۱۴: مصاحبه شغلی...
  قسمت ۱۴: مصاحبه شغلی
  56:39
  • 6

  • 4 سال پیش
  56:39
  قسمت ۱۳: مذاکره...
  قسمت ۱۳: مذاکره
  50:06
  • 11

  • 4 سال پیش
  50:06
  قسمت ۱۲: سخنرانی و ارائه...
  قسمت ۱۲: سخنرانی و ارائه
  48:50
  • 4

  • 4 سال پیش
  48:50
  قسمت ۱۱: متقاعدسازی...
  قسمت ۱۱: متقاعدسازی
  31:02
  • 5

  • 4 سال پیش
  31:02
  قسمت ۱۰: گفت‌وگوی موثر...
  قسمت ۱۰: گفت‌وگوی موثر
  45:37
  • 7

  • 4 سال پیش
  45:37
  قسمت ۹: اعتماد به نفس...
  قسمت ۹: اعتماد به نفس
  59:02
  • 10

  • 4 سال پیش
  59:02
  قسمت ۸: بهبود حال درونی...
  قسمت ۸: بهبود حال درونی
  50:59
  • 16

  • 4 سال پیش
  50:59
  قسمت ۷: شناخت احساسات...
  قسمت ۷: شناخت احساسات
  47:46
  • 13

  • 4 سال پیش
  47:46
  قسمت ۶: صحیح اندیشیدن...
  قسمت ۶: صحیح اندیشیدن
  56:54
  • 11

  • 4 سال پیش
  56:54
  قسمت ۵: مدیریت زمان...
  قسمت ۵: مدیریت زمان
  55:52
  • 14

  • 4 سال پیش
  55:52
  قسمت ۴: انتخاب مسیر شغلی...
  قسمت ۴: انتخاب مسیر شغلی
  01:15:37
  • 11

  • 4 سال پیش
  01:15:37
  قسمت ۳: یادگیری...
  قسمت ۳: یادگیری
  01:07:00
  • 12

  • 4 سال پیش
  01:07:00
  قسمت ۲: تصمیم‌گیری...
  قسمت ۲: تصمیم‌گیری
  53:02
  • 27

  • 4 سال پیش
  53:02
  قسمت ۱: مدیریت استرس...
  قسمت ۱: مدیریت استرس
  36:22
  • 31

  • 4 سال پیش
  36:22
  قسمت صفر: آشنایی با لِم...
  قسمت صفر: آشنایی با لِم
  19:41
  • 40

  • 4 سال پیش
  19:41
  shenoto-ads
  shenoto-ads