کتاب صوتی صدای گرم کتاب.

صدای گرم کتاب.Z.Danesh.
  8
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  کتاب صوتی صدای گرم کتاب.

  صدای گرم کتاب.Z.Danesh.
  8
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  • 15

  • 1 سال پیش
  متن کوتاه ...
  متن کوتاه
  01:45:00
  • 15

  • 1 سال پیش
  01:45:00
  • 21

  • 1 سال پیش
  داغ ننگ ...
  داغ ننگ
  26:46
  • 21

  • 1 سال پیش
  26:46
  داغ ننگ۲۲1 .اپیزود ۱۳۸...
  داغ ننگ۲۲1 .اپیزود ۱۳۸
  43:19
  • 12

  • 1 سال پیش
  43:19
  داغ ننگ .فصل21 .اپیزود ۱۳۸...
  داغ ننگ .فصل21 .اپیزود ۱۳۸
  28:59
  • 13

  • 1 سال پیش
  28:59
  • 8

  • 1 سال پیش
  داغ ننگ ...
  داغ ننگ
  35:17
  • 8

  • 1 سال پیش
  35:17
  اپ ۱۳۶ .فصل ۱۸ .داغ ننگ ..ناتائیل هاثورن .ترجمه : سیمین دانشور ..۱۴۰۰.....
  اپ ۱۳۶ .فصل ۱۸ .داغ ننگ ..ناتائیل هاثورن .ترجمه : ...
  41:18
  • 7

  • 2 سال پیش
  41:18
  اپ ۱۳۵ .فصل ۱۷ .داغ ننگ ..ناتاییل هاثورن .مترجم : سیمین دانشور .۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۳۵ .فصل ۱۷ .داغ ننگ ..ناتاییل هاثورن .مترجم : ...
  31:20
  • 4

  • 2 سال پیش
  31:20
  اپ .۱۳۴ .فصل ۱۵ و ۱۶ .داغ ننگ .ناتاییل هاثورن .سیمین دانشور .زمستان ۱۴۰۰ .خوانش .ز.دانش...
  اپ .۱۳۴ .فصل ۱۵ و ۱۶ .داغ ننگ .ناتاییل هاثورن .سیم...
  34:11
  • 3

  • 2 سال پیش
  34:11
  اپیزود ۱۳۳.فصل ۱۳ و ۱۴ .داغ ننگ .ناتاییل هاثورن مترجم .سیمین دانشور‌.۱۴۰۰...
  اپیزود ۱۳۳.فصل ۱۳ و ۱۴ .داغ ننگ .ناتاییل هاثورن مت...
  46:54
  • 4

  • 2 سال پیش
  46:54
  اپ : ۱۳۲ .فصل ۱۱ _۱۲ .کتاب داغ ننگ ،ناتاییل هاثورن .مترجم بانو سیمین دانشور .خوانش ز.دانش.بهمن ۱۴۰۰...
  اپ : ۱۳۲ .فصل ۱۱ _۱۲ .کتاب داغ ننگ ،ناتاییل هاثورن...
  40:37
  • 1

  • 2 سال پیش
  40:37
  اپ ۱۳۱ .فصل ۱۰ .داغ ننگ .ناتاییل هاثورن .مترجم : بانو سیمین دانشور .بهمن ۱۴۰۰ .خوانش ز.دانش...
  اپ ۱۳۱ .فصل ۱۰ .داغ ننگ .ناتاییل هاثورن .مترجم : ب...
  33:24
  • 3

  • 2 سال پیش
  33:24
  اپ ۱۳۰ .فصل ۹ .داغ ننگ .ناتائل هاثورن .مترجم : بانو سیمین دانشور...
  اپ ۱۳۰ .فصل ۹ .داغ ننگ .ناتائل هاثورن .مترجم : بان...
  35:21
  • 1

  • 2 سال پیش
  35:21
  اپ ۱۲۹ .قسمت ۷ .فصل ۸ .داغ ننگ .ناتائل هاثورن .ترجمه : بانو سیمین دانشور .۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۲۹ .قسمت ۷ .فصل ۸ .داغ ننگ .ناتائل هاثورن .ترج...
  30:22
  • 3

  • 2 سال پیش
  30:22
  اپ ۱۲۸ .قسمت ۶ .فصل ۷ .داغ ننگ .ناتایئل هاثورن .بانو سیمین دانشور...
  اپ ۱۲۸ .قسمت ۶ .فصل ۷ .داغ ننگ .ناتایئل هاثورن .با...
  51:33
  • 2

  • 2 سال پیش
  51:33
  اپ ۱۲۷ .قسمت ۵ .فصل ۶ .داغ ننگ .ناتائیل هاثورن .مترجم .بانو سیمین دانشور .دی ماه ۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۲۷ .قسمت ۵ .فصل ۶ .داغ ننگ .ناتائیل هاثورن .مت...
  35:44
  • 2

  • 2 سال پیش
  35:44
  اپ ۱۲۶ .قسمت ۴ .کتاب داغ ننگ .دی ماه ۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۲۶ .قسمت ۴ .کتاب داغ ننگ .دی ماه ۱۴۰۰ .
  39:21
  • 2

  • 2 سال پیش
  39:21
  اپ ۱۲۵ .قسمت ۳ .داغ ننگ ..ناتائیل هاثورن ( ۱۸۵۰ ) .مترجم .سیمین دانشور .آذر ۱۴۰۰...
  اپ ۱۲۵ .قسمت ۳ .داغ ننگ ..ناتائیل هاثورن ( ۱۸۵۰ ) ...
  26:00
  • 1

  • 2 سال پیش
  26:00
  اپ ۱۲۴ .قسمت دوم .کتاب داغ ننگ .نویسنده :ناتائیل هاثورن .مترجم.بانو سیمین دانشور .آذر ۱۴۰۰...
  اپ ۱۲۴ .قسمت دوم .کتاب داغ ننگ .نویسنده :ناتائیل ه...
  33:23
  • 1

  • 2 سال پیش
  33:23
  اپ ۱۲۳.قسمت اول .کتاب داغ ننگ .ناتائیل هاثورن .مترجم .سیمین دانشور ‌.آذر ۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۲۳.قسمت اول .کتاب داغ ننگ .ناتائیل هاثورن .متر...
  45:13
  • 6

  • 2 سال پیش
  45:13
  اپیزود ۱۲۲ ‌قسمت پایانی .کتاب درسفر ‌مهشید امیرشاهی .آذر ۱۴۰۰ ....
  اپیزود ۱۲۲ ‌قسمت پایانی .کتاب درسفر ‌مهشید امیرشاه...
  34:18
  • 4

  • 2 سال پیش
  34:18
  اپ ۱۲۱ .قسمت ۱۱ .درسفر.مهشید امیر شاهی .آذر ۱۴۰۰...
  اپ ۱۲۱ .قسمت ۱۱ .درسفر.مهشید امیر شاهی .آذر ۱۴۰۰
  53:19
  • 10

  • 2 سال پیش
  53:19
  اپ ۱۲۰ .قسمت ۱۰ .درسفر مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰...
  اپ ۱۲۰ .قسمت ۱۰ .درسفر مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰
  01:47:43
  • 22

  • 2 سال پیش
  01:47:43
  اپ ۱۱۹ .قسمت۹ .درسفر ..مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰...
  اپ ۱۱۹ .قسمت۹ .درسفر ..مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰
  01:44:09
  • 14

  • 2 سال پیش
  01:44:09
  اپ ۱۱۸ .قسمت ۸ .کتاب درسفر .مهشید امیر شاهی .آبان ۱۴۰۰...
  اپ ۱۱۸ .قسمت ۸ .کتاب درسفر .مهشید امیر شاهی .آبان ...
  55:29
  • 6

  • 2 سال پیش
  55:29
  ۱۱۷ .قسمت ۷ .در سفر .مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰...
  ۱۱۷ .قسمت ۷ .در سفر .مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰
  01:02:28
  • 3

  • 2 سال پیش
  01:02:28
  اپ ۱۱۶ ‌قسمت ۶ ..در سفر.مهشید امیر شاهی .آبان ۱۴۰۰...
  اپ ۱۱۶ ‌قسمت ۶ ..در سفر.مهشید امیر شاهی .آبان ۱۴۰۰
  01:04:01
  • 5

  • 2 سال پیش
  01:04:01
  اپ ۱۱۵ .قسمت ۵ .درسفر .مهشید امیر شاهی .آبان ۱۴۰۰...
  اپ ۱۱۵ .قسمت ۵ .درسفر .مهشید امیر شاهی .آبان ۱۴۰۰
  01:04:54
  • 12

  • 2 سال پیش
  01:04:54
  اپ ۱۱۴ ‌قسمت ۴ .درسفر .مهشید امیر شاهی .آبان ماه ۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۱۴ ‌قسمت ۴ .درسفر .مهشید امیر شاهی .آبان ماه ۱...
  55:51
  • 7

  • 2 سال پیش
  55:51
  اپ ۱۱۳.قسمت ۳ .در سفر .مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰...
  اپ ۱۱۳.قسمت ۳ .در سفر .مهشید امیرشاهی .آبان ۱۴۰۰
  56:26
  • 8

  • 2 سال پیش
  56:26
  اپ ۱۱۲ .قسمت دوم .درسفر .مهشید امیر شاهی .مهرماه ۱۴۰۰ .خوانش ز.دانش...
  اپ ۱۱۲ .قسمت دوم .درسفر .مهشید امیر شاهی .مهرماه ۱...
  56:12
  • 3

  • 2 سال پیش
  56:12
  اپ ۱۱۱ .قسمت اول .کتاب درسفر .مهشید امیر شاهی .خوانش .ز .دانش .مهرماه ۱۴۰۰...
  اپ ۱۱۱ .قسمت اول .کتاب درسفر .مهشید امیر شاهی .خوا...
  50:51
  • 8

  • 2 سال پیش
  50:51
  ۱۱۰ .قسمت پایانی ( ۱۶ ) .درحضر (خانه ).مهشید امیر شاهی .مهرماه ۱۴۰۰...
  ۱۱۰ .قسمت پایانی ( ۱۶ ) .درحضر (خانه ).مهشید امیر ...
  34:22
  • 8

  • 2 سال پیش
  34:22
  اپ ۱۰۹ .قسمت ۱۵ .کتاب ( درحضر) .مهشید امیر شاهی .مهرماه ۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۰۹ .قسمت ۱۵ .کتاب ( درحضر) .مهشید امیر شاهی .م...
  01:05:05
  • 5

  • 2 سال پیش
  01:05:05
  اپ ۱۰۸ .قسمت ۱۴ .کتاب در حضر .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰ ....
  اپ ۱۰۸ .قسمت ۱۴ .کتاب در حضر .مهشید امیر شاهی .شهر...
  56:55
  • 19

  • 2 سال پیش
  56:55
  اپ ۱۰۷ .قسمت ۱۲ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهربور ۱۴۰۰...
  اپ ۱۰۷ .قسمت ۱۲ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر ش...
  01:01:09
  • 25

  • 2 سال پیش
  01:01:09
  اپ ۱۰۶ .قسمت ۱۲ .کتاب در حضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۱۰۶ .قسمت ۱۲ .کتاب در حضر ( خانه ) .مهشید امیر ...
  01:00:26
  • 7

  • 2 سال پیش
  01:00:26
  اپ ۱۰۵ .قسمت ۱۱ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۱۰۵ .قسمت ۱۱ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر ش...
  55:31
  • 12

  • 2 سال پیش
  55:31
  اپ ۱۰۴.قسمت ۱۰ .کتاب درحضر .مهشید امیرشاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۱۰۴.قسمت ۱۰ .کتاب درحضر .مهشید امیرشاهی .شهریور...
  01:00:23
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:00:23
  اپ ۱۰۳ .قسمت ۹ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۱۰۳ .قسمت ۹ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شا...
  01:09:32
  • 8

  • 2 سال پیش
  01:09:32
  اپ ۱۰۲ .قسمت ۹ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۱۰۲ .قسمت ۹ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شا...
  01:03:48
  • 4

  • 2 سال پیش
  01:03:48
  اپ ۱۰۱ .قسمت ۸.کتاب در حضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۱۰۱ .قسمت ۸.کتاب در حضر ( خانه ) .مهشید امیر شا...
  01:02:33
  • 4

  • 2 سال پیش
  01:02:33
  اپ ۱۰۰ .قسمت ۷ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی...
  اپ ۱۰۰ .قسمت ۷ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیر شا...
  53:33
  • 11

  • 2 سال پیش
  53:33
  اپ ۹۹ .قسمت ۶ .کتاب در حضر ( خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۹۹ .قسمت ۶ .کتاب در حضر ( خانه ) .مهشید امیر شا...
  01:00:46
  • 5

  • 2 سال پیش
  01:00:46
  اپ ۹۹ .قسمت ۵ .کتاب در حضر (خانه ) .مهشید امیر شاهی .شهریور ۱۴۰۰...
  اپ ۹۹ .قسمت ۵ .کتاب در حضر (خانه ) .مهشید امیر شاه...
  01:00:58
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:00:58
  اپ ۹۸ .قسمت۴ .در حضر ( در خانه ).مهشید امیر شاهی .مرداد ۱۴۰۰ .خوانش ز.دانش...
  اپ ۹۸ .قسمت۴ .در حضر ( در خانه ).مهشید امیر شاهی ....
  58:21
  • 36

  • 2 سال پیش
  58:21
  اپ ۹۷ .قسمت ۳ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیرشاهی .مرداد ۱۴۰۰ ....
  اپ ۹۷ .قسمت ۳ .کتاب درحضر ( خانه ) .مهشید امیرشاهی...
  57:38
  • 15

  • 2 سال پیش
  57:38
  اپ ۹۶ .قسمت ۲ .در حضر .مهشید امیر شاهی .مرداد ۱۴۰۰...
  اپ ۹۶ .قسمت ۲ .در حضر .مهشید امیر شاهی .مرداد ۱۴۰۰
  01:00:47
  • 39

  • 2 سال پیش
  01:00:47
  اپ ۹۵ .قسمت اول .کتاب درحضر ( خانه ).نویسنده ..مهشید امیرشاهی .مرداد ۱۴۰۰ .خوانش ز.دانش...
  اپ ۹۵ .قسمت اول .کتاب درحضر ( خانه ).نویسنده ..مهش...
  01:01:54
  • 11

  • 2 سال پیش
  01:01:54
  اپ ۹۴ .اخرین قسمت کتاب درک یک پایان .جولین بارنز.مترجم .حمید کامشاد .مرداد ۱۴۰۰...
  اپ ۹۴ .اخرین قسمت کتاب درک یک پایان .جولین بارنز.م...
  01:16:42
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:16:42
  اپ ۹۳ .قسمت ۵.درک یک پایان .جولین بارنز .مترجم حمید کامشاد ..مرداد ۱۴۰۰...
  اپ ۹۳ .قسمت ۵.درک یک پایان .جولین بارنز .مترجم حمی...
  01:00:19
  • 4

  • 2 سال پیش
  01:00:19
  shenoto-ads
  shenoto-ads