پادکست قلم جادو |Magicpen Podcast

Magicpen Podcast
  23
  میانگین پخش
  423
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  پادکست قلم جادو |Magicpen Podcast

  Magicpen Podcast
  23
  میانگین پخش
  423
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  قسمت نوزدهم: عقیل حسینیان...
  قسمت نوزدهم: عقیل حسینیان
  01:46:22
  • 63

  • 1 سال پیش
  01:46:22
  قسمت هجدهم: میترا‌ شهیدی...
  قسمت هجدهم: میترا‌ شهیدی
  01:15:37
  • 47

  • 2 سال پیش
  01:15:37
  قسمت هفدهم: علی جلالی...
  قسمت هفدهم: علی جلالی
  01:57:40
  • 22

  • 2 سال پیش
  01:57:40
  قسمت شانزدهم: نگار احمدی...
  قسمت شانزدهم: نگار احمدی
  01:47:39
  • 12

  • 2 سال پیش
  01:47:39
  قسمت پانزدهم: حسین صافی...
  قسمت پانزدهم: حسین صافی
  02:04:05
  • 22

  • 2 سال پیش
  02:04:05
  قسمت چهاردهم: نعیمه خان‌محمدی، روح‌الله طغیانی...
  قسمت چهاردهم: نعیمه خان‌محمدی، روح‌الله طغیانی
  02:09:55
  • 11

  • 2 سال پیش
  02:09:55
  قسمت سیزدهم:‌الهام سپهرجو...
  قسمت سیزدهم:‌الهام سپهرجو
  01:51:28
  • 17

  • 3 سال پیش
  01:51:28
  قسمت دوازدهم:ساسان حقیقت...
  قسمت دوازدهم:ساسان حقیقت
  02:01:51
  • 17

  • 3 سال پیش
  02:01:51
  قسمت یازدهم:پگاه ناصری‌فر...
  قسمت یازدهم:پگاه ناصری‌فر
  01:57:01
  • 12

  • 3 سال پیش
  01:57:01
  قسمت دهم:سهراب اصفهانی...
  قسمت دهم:سهراب اصفهانی
  01:49:46
  • 25

  • 3 سال پیش
  01:49:46
  قسمت نهم:نگار متولی...
  قسمت نهم:نگار متولی
  01:37:35
  • 9

  • 3 سال پیش
  01:37:35
  قسمت هشتم:امین حق شناس...
  قسمت هشتم:امین حق شناس
  01:43:38
  • 10

  • 3 سال پیش
  01:43:38
  قسمت هفتم:شیدا کرم زاده...
  قسمت هفتم:شیدا کرم زاده
  01:05:19
  • 10

  • 3 سال پیش
  01:05:19
  قسمت ششم:کاوه روئین تن...
  قسمت ششم:کاوه روئین تن
  01:23:25
  • 11

  • 3 سال پیش
  01:23:25
  قسمت پنجم:بخش ۲:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی...
  قسمت پنجم:بخش ۲:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی
  01:18:16
  • 10

  • 3 سال پیش
  01:18:16
  قسمت پنجم:بخش ۱:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی...
  قسمت پنجم:بخش ۱:مهرداد ایسوندی،سارا رضایی
  01:22:17
  • 11

  • 4 سال پیش
  01:22:17
  قسمت چهارم: هانی خادم...
  قسمت چهارم: هانی خادم
  01:41:30
  • 16

  • 4 سال پیش
  01:41:30
  قسمت دوم:مریم صفاتی...
  قسمت دوم:مریم صفاتی
  01:16:54
  • 41

  • 4 سال پیش
  01:16:54
  قسمت اول:کیان کیانی...
  قسمت اول:کیان کیانی
  01:26:21
  • 57

  • 4 سال پیش
  01:26:21
  shenoto-ads
  shenoto-ads