پادکست صندوق

The Box
  6
  میانگین پخش
  231
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  پادکست صندوق

  The Box
  6
  میانگین پخش
  231
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  پادکست صندوق - قسمت 39: هنگ درام...
  پادکست صندوق - قسمت 39: هنگ درام
  01:20:26
  • 1

  • 3 هفته پیش
  01:20:26
  پادکست صندوق - قسمت 38: آه اگر روزی صدای تو...
  پادکست صندوق - قسمت 38: آه اگر روزی صدای تو
  01:08:03
  • 1

  • 2 ماه پیش
  01:08:03
  پادکست صندوق - قسمت 37: تاریخ دستگاه‌های پخش موسیقی...
  پادکست صندوق - قسمت 37: تاریخ دستگاه‌های پخش موسیق...
  01:08:58
  • 1

  • 4 ماه پیش
  01:08:58
  پادکست صندوق - قسمت 36: سینما از موسیقی می‌گوید...
  پادکست صندوق - قسمت 36: سینما از موسیقی می‌گوید
  48:18
  • 1

  • 6 ماه پیش
  48:18
  پادکست صندوق - قسمت 35: سه پادشاه بلوز: فردی کینگ...
  پادکست صندوق - قسمت 35: سه پادشاه بلوز: فردی کینگ
  44:46
  • 3

  • 7 ماه پیش
  44:46
  پادکست صندوق - قسمت 34: موسیقی بومیان آمریکا، بخش دوم...
  پادکست صندوق - قسمت 34: موسیقی بومیان آمریکا، بخش ...
  54:16
  • 1

  • 8 ماه پیش
  54:16
  پادکست صندوق - قسمت 33: موسیقی بومیان آمریکا، بخش اول...
  پادکست صندوق - قسمت 33: موسیقی بومیان آمریکا، بخش ...
  01:16:52
  • 4

  • 8 ماه پیش
  01:16:52
  پادکست صندوق - قسمت 32: سه پادشاه بلوز: بی.بی کینگ...
  پادکست صندوق - قسمت 32: سه پادشاه بلوز: بی.بی کینگ
  01:11:43
  • 1

  • 9 ماه پیش
  01:11:43
  پادکست صندوق - قسمت 31: The Hateful Four...
  پادکست صندوق - قسمت 31: The Hateful Four
  01:25:54
  • 1

  • 10 ماه پیش
  01:25:54
  پادکست صندوق - قسمت 30: سه پادشاه بلوز: آلبرت کینگ...
  پادکست صندوق - قسمت 30: سه پادشاه بلوز: آلبرت کینگ
  01:09:52
  • 2

  • 11 ماه پیش
  01:09:52
  پادکست صندوق - قسمت 29: بیلی آیلیش در گفتگو با سمیرا دیلمقانی...
  پادکست صندوق - قسمت 29: بیلی آیلیش در گفتگو با سمی...
  01:34:59
  • 7

  • 1 سال پیش
  01:34:59
  پادکست صندوق - قسمت 28: متالیکا، هفتاد و دو فصل...
  پادکست صندوق - قسمت 28: متالیکا، هفتاد و دو فصل
  54:10
  • 8

  • 1 سال پیش
  54:10
  پادکست صندوق - قسمت 27: تدریس موسیقی و خلاقیت...
  پادکست صندوق - قسمت 27: تدریس موسیقی و خلاقیت
  02:13:29
  • 22

  • 1 سال پیش
  02:13:29
  پادکست صندوق - قسمت 26: موسیقی در چین کمونیستی...
  پادکست صندوق - قسمت 26: موسیقی در چین کمونیستی
  01:18:33
  • 9

  • 1 سال پیش
  01:18:33
  پادکست صندوق - قسمت 25: خداحافظ جِف بِک...
  پادکست صندوق - قسمت 25: خداحافظ جِف بِک
  41:14
  • 11

  • 1 سال پیش
  41:14
  پادکست صندوق - قسمت 24: موسیقی در اتحاد جماهیر شوروی...
  پادکست صندوق - قسمت 24: موسیقی در اتحاد جماهیر شور...
  01:29:41
  • 13

  • 1 سال پیش
  01:29:41
  پادکست صندوق - قسمت 23: موسیقی در آلمان نازی...
  پادکست صندوق - قسمت 23: موسیقی در آلمان نازی
  59:05
  • 20

  • 1 سال پیش
  59:05
  پادکست صندوق - اپیزود پلاس: وسطِ بازی و وسط بازی...
  پادکست صندوق - اپیزود پلاس: وسطِ بازی و وسط بازی
  07:44:00
  • 6

  • 1 سال پیش
  07:44:00
  پادکست صندوق - قسمت 22: کلوب بیست و هفت ساله‌ها...
  پادکست صندوق - قسمت 22: کلوب بیست و هفت ساله‌ها
  01:32:48
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:32:48
  پادکست صندوق - قسمت 21: سامانتا فیش...
  پادکست صندوق - قسمت 21: سامانتا فیش
  58:34
  • 10

  • 1 سال پیش
  58:34
  پادکست صندوق - قسمت 20: Swallow The Sun...
  پادکست صندوق - قسمت 20: Swallow The Sun
  01:08:26
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:08:26
  پادکست صندوق - قسمت 19: King Gizzard And The Lizard Wizard...
  پادکست صندوق - قسمت 19: King Gizzard And The Lizar...
  01:02:20
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:02:20
  پادکست صندوق - قسمت 18: Pink Floyd - Hey Hey Rise Up...
  پادکست صندوق - قسمت 18: Pink Floyd - Hey Hey Rise ...
  55:15
  • 6

  • 2 سال پیش
  55:15
  پادکست صندوق - قسمت 17: لیرا لین...
  پادکست صندوق - قسمت 17: لیرا لین
  41:42
  • 5

  • 2 سال پیش
  41:42
  پادکست صندوق - قسمت 16: گفت و گو با فرزاد گلپایگانی (بخش دوم)...
  پادکست صندوق - قسمت 16: گفت و گو با فرزاد گلپایگان...
  01:10:51
  • 3

  • 2 سال پیش
  01:10:51
  پادکست صندوق - قسمت 15: گفت و گو با فرزاد گلپایگانی...
  پادکست صندوق - قسمت 15: گفت و گو با فرزاد گلپایگان...
  01:14:37
  • 5

  • 2 سال پیش
  01:14:37
  پادکست صندوق - قسمت 14: سیکستو رودریگز...
  پادکست صندوق - قسمت 14: سیکستو رودریگز
  54:56
  • 4

  • 2 سال پیش
  54:56
  پادکست صندوق - قسمت 13: موسیقی فیلم...
  پادکست صندوق - قسمت 13: موسیقی فیلم
  01:16:16
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:16:16
  اپیزود پلاس: اطلاعیه تغییر نام پادکست...
  اپیزود پلاس: اطلاعیه تغییر نام پادکست
  02:00:00
  • 4

  • 2 سال پیش
  02:00:00
  پادکست صندوق - قسمت 12: پلی‌ریتم و پلی‌متر...
  پادکست صندوق - قسمت 12: پلی‌ریتم و پلی‌متر
  45:21
  • 3

  • 2 سال پیش
  45:21
  پادکست صندوق - قسمت 11: کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه...
  پادکست صندوق - قسمت 11: کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه
  55:37
  • 4

  • 2 سال پیش
  55:37
  پادکست صندوق - قسمت دهم: موسیقی خوب، موسیقی بد، موسیقی زشت...
  پادکست صندوق - قسمت دهم: موسیقی خوب، موسیقی بد، مو...
  01:36:38
  • 7

  • 2 سال پیش
  01:36:38
  پادکست صندوق - قسمت نهم: رابطه بین هنر و هنرمند...
  پادکست صندوق - قسمت نهم: رابطه بین هنر و هنرمند
  47:10
  • 3

  • 2 سال پیش
  47:10
  پادکست صندوق - قسمت هشتم: زنان در تاریخ موسیقی...
  پادکست صندوق - قسمت هشتم: زنان در تاریخ موسیقی
  02:07:33
  • 4

  • 3 سال پیش
  02:07:33
  پادکست صندوق - قسمت هفتم: هارمونی...
  پادکست صندوق - قسمت هفتم: هارمونی
  01:13:42
  • 4

  • 3 سال پیش
  01:13:42
  پادکست صندوق - قسمت ششم: زمان در موسیقی، کسر میزان و ریتم...
  پادکست صندوق - قسمت ششم: زمان در موسیقی، کسر میزان...
  01:11:00
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:11:00
  پادکست صندوق - قسمت پنجم: سبک‌های موسیقی مدرن (بخش سوم)...
  پادکست صندوق - قسمت پنجم: سبک‌های موسیقی مدرن (بخش...
  01:30:59
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:30:59
  پادکست صندوق - قسمت چهارم: سبک‌های موسیقی مدرن (بخش دوم)...
  پادکست صندوق - قسمت چهارم: سبک‌های موسیقی مدرن (بخ...
  01:35:58
  • 3

  • 3 سال پیش
  01:35:58
  پادکست صندوق - قسمت سوم: سبک‌های موسیقی مدرن (بخش اول)...
  پادکست صندوق - قسمت سوم: سبک‌های موسیقی مدرن (بخش ...
  01:21:44
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:21:44
  پادکست صندوق - قسمت دوم: ساختار قطعات موسیقی...
  پادکست صندوق - قسمت دوم: ساختار قطعات موسیقی
  54:58
  • 6

  • 3 سال پیش
  54:58
  پادکست صندوق- قسمت اول: تفکیک سازها...
  پادکست صندوق- قسمت اول: تفکیک سازها
  17:05
  • 9

  • 4 سال پیش
  17:05
  shenoto-ads
  shenoto-ads