پادکست حقوقی دفیله | Defile Legal Podcast

ضرغام نره ئی
  40
  میانگین پخش
  789
  تعداد پخش
  40
  دنبال کننده

  پادکست حقوقی دفیله | Defile Legal Podcast

  ضرغام نره ئی
  40
  میانگین پخش
  789
  تعداد پخش
  40
  دنبال کننده

  اپیزود بیستم- حقوق در سینما...
  اپیزود بیستم- حقوق در سینما
  01:06:56
  • 62

  • 4 ماه پیش
  01:06:56
  اپیزود نوزدهم- حقوق متهم...
  اپیزود نوزدهم- حقوق متهم
  36:28
  • 57

  • 1 سال پیش
  36:28
  اپیزود هجدهم- حقوق بیمار...
  اپیزود هجدهم- حقوق بیمار
  01:16:12
  • 44

  • 1 سال پیش
  01:16:12
  اپیزود هفدهم- نظام دادرسی ایران...
  اپیزود هفدهم- نظام دادرسی ایران
  01:15:32
  • 51

  • 2 سال پیش
  01:15:32
  اپیزود شانزدهم- طرح حمایت از حقوق کاربران ...؟...
  اپیزود شانزدهم- طرح حمایت از حقوق کاربران ...؟
  56:58
  • 21

  • 2 سال پیش
  56:58
  اپیزود پانزدهم- جرایم جنسی...
  اپیزود پانزدهم- جرایم جنسی
  01:20:32
  • 33

  • 2 سال پیش
  01:20:32
  اپیزود چهاردهم- پزشکی قانونی...
  اپیزود چهاردهم- پزشکی قانونی
  01:08:39
  • 45

  • 3 سال پیش
  01:08:39
  اپیزود سیزدهم- مالکیت فکری...
  اپیزود سیزدهم- مالکیت فکری
  57:30
  • 23

  • 3 سال پیش
  57:30
  اپیزود دوازدهم- قرارداد...
  اپیزود دوازدهم- قرارداد
  01:17:07
  • 34

  • 3 سال پیش
  01:17:07
  اپیزود یازدهم- مواد مخدر...
  اپیزود یازدهم- مواد مخدر
  01:01:13
  • 33

  • 3 سال پیش
  01:01:13
  اپیزود دهم- حقوق کودک...
  اپیزود دهم- حقوق کودک
  54:57
  • 26

  • 3 سال پیش
  54:57
  اپیزود نهم- جرم، در قاب رسانه...
  اپیزود نهم- جرم، در قاب رسانه
  56:55
  • 11

  • 4 سال پیش
  56:55
  اپیزود هشتم- حقوق مصرف‌کننده...
  اپیزود هشتم- حقوق مصرف‌کننده
  55:16
  • 22

  • 4 سال پیش
  55:16
  اپیزود هفتم- ازدواج و طلاق...
  اپیزود هفتم- ازدواج و طلاق
  01:12:50
  • 37

  • 4 سال پیش
  01:12:50
  اپیزود ششم- خشونت خیابانی...
  اپیزود ششم- خشونت خیابانی
  49:50
  • 21

  • 4 سال پیش
  49:50
  اپیزود پنجم- جرایم سایبری...
  اپیزود پنجم- جرایم سایبری
  01:09:03
  • 66

  • 4 سال پیش
  01:09:03
  اپیزود چهارم- حقوق کار...
  اپیزود چهارم- حقوق کار
  01:00:12
  • 45

  • 4 سال پیش
  01:00:12
  اپیزود سوم- تراجنسی...
  اپیزود سوم- تراجنسی
  56:29
  • 53

  • 4 سال پیش
  56:29
  اپیزود دوم- دفاع مشروع...
  اپیزود دوم- دفاع مشروع
  41:24
  • 55

  • 4 سال پیش
  41:24
  اپیزود اول- اسیدپاشی...
  اپیزود اول- اسیدپاشی
  46:51
  • 50

  • 4 سال پیش
  46:51
  shenoto-ads
  shenoto-ads