پادکست انسو | Enso Podcast

Ehsan Tarighat
  8
  میانگین پخش
  177
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  پادکست انسو | Enso Podcast

  Ehsan Tarighat
  8
  میانگین پخش
  177
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  کوله پشتی ۱۴۰۰ - ویژه برنامه پادکست اِنسوُ...
  کوله پشتی ۱۴۰۰ - ویژه برنامه پادکست اِنسوُ
  01:00:49
  • 7

  • 2 سال پیش
  01:00:49
  احتمال نادقیق در زندگی...
  احتمال نادقیق در زندگی
  40:34
  • 7

  • 2 سال پیش
  40:34
  از رنج‌هایی که می‌کشیم...
  از رنج‌هایی که می‌کشیم
  44:34
  • 11

  • 2 سال پیش
  44:34
  قسمت ویژه یک سالگی پادکست انسو...
  قسمت ویژه یک سالگی پادکست انسو
  40:41
  • 6

  • 2 سال پیش
  40:41
  رهاش کنه بره رییس...
  رهاش کنه بره رییس
  43:02
  • 8

  • 2 سال پیش
  43:02
  ارتقای پیش از موعد...
  ارتقای پیش از موعد
  38:13
  • 1

  • 2 سال پیش
  38:13
  فضای آستانه یا میانه - اجرای زنده...
  فضای آستانه یا میانه - اجرای زنده
  52:30
  • 3

  • 2 سال پیش
  52:30
  • 8

  • 2 سال پیش
  پرکتیشنر شدن...
  پرکتیشنر شدن
  52:38
  • 8

  • 2 سال پیش
  52:38
  نقد کردن به عنوان گفتگوی سازنده یا مخرب؟...
  نقد کردن به عنوان گفتگوی سازنده یا مخرب؟
  52:08
  • 6

  • 2 سال پیش
  52:08
  • 6

  • 2 سال پیش
  پیکان...
  پیکان
  52:38
  • 6

  • 2 سال پیش
  52:38
  نقش ما به عنوان یادگیرنده...
  نقش ما به عنوان یادگیرنده
  36:04
  • 8

  • 2 سال پیش
  36:04
  دسترسی به روایت‌های درونی...
  دسترسی به روایت‌های درونی
  50:37
  • 7

  • 2 سال پیش
  50:37
  فصل ۲ قسمت ۱ - بدون عنوان...
  فصل ۲ قسمت ۱ - بدون عنوان
  44:54
  • 5

  • 2 سال پیش
  44:54
  انگیزه و فقدان آن...
  انگیزه و فقدان آن
  37:54
  • 5

  • 2 سال پیش
  37:54
  پیشنهادهای خوبی که پذیرفته نمی‌شوند...
  پیشنهادهای خوبی که پذیرفته نمی‌شوند
  38:19
  • 9

  • 2 سال پیش
  38:19
  کار کی تموم می‌شه؟...
  کار کی تموم می‌شه؟
  40:25
  • 6

  • 2 سال پیش
  40:25
  مدیر به عنوان گلوگاه...
  مدیر به عنوان گلوگاه
  46:54
  • 25

  • 2 سال پیش
  46:54
  • 6

  • 2 سال پیش
  رهبری کردن...
  رهبری کردن
  56:14
  • 6

  • 2 سال پیش
  56:14
  • 7

  • 3 سال پیش
  حرفه‌ای‌ها...
  حرفه‌ای‌ها
  55:56
  • 7

  • 3 سال پیش
  55:56
  • 8

  • 3 سال پیش
  مرکزیت...
  مرکزیت
  38:45
  • 8

  • 3 سال پیش
  38:45
  • 7

  • 3 سال پیش
  در ستایش قصه...
  در ستایش قصه
  52:12
  • 7

  • 3 سال پیش
  52:12
  • 12

  • 3 سال پیش
  جزینگ...
  جزینگ
  40:39
  • 12

  • 3 سال پیش
  40:39
  گفتگو شیوه سلوک فرد در دنیا...
  گفتگو شیوه سلوک فرد در دنیا
  34:07
  • 8

  • 3 سال پیش
  34:07
  • 1

  • 3 سال پیش
  صفر امکان...
  صفر امکان
  15:04
  • 1

  • 3 سال پیش
  15:04
  shenoto-ads
  shenoto-ads