pareshacademy
shenoto podcaster

آکادمی پرش

آلبوم‌ها (1)

چرا باید یک وب سایت داشته باشم؟

چرا باید یک وب سایت داشته باشم؟


در این فایل صوتی محرم زنگی در مورد اهمیت و لزوم طراحی یک وب سایت خوب در دنیای امروز صحبت می کند.

0

111

0

6 ماه پیش