nivauniver
shenoto podcaster

نیوا یونیور

توسعه فردی، موفقیت و کارآفرینی شرکت نامداران ایده پرداز والای اندیشمند در زمینه خدمات مشاوره، کارآفرینی، آموزش، واردات و صادرات، گردشگری در سال ۱۳۹۵ تأسیس و با بهره گیری از دانش روز و نیروی متخصص از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت نموده است. ما یک گروه متخصص هستیم که در ارائه خدمات مشاوره کسب و کار، کارآفرینی، آموزش توسعه فردی در کنار شرکت‌ها هستیم.