search
nerdishme

نردیشمی

  • headset 971
  • people 17
more_vert

ما توی نردیشمی اعتقاد داریم آدم هر لحظه که اراده کنه، می تونه یک زندگی رویایی برای خودش بسازه! اگه دوست داری خودتو بهتر کنی، رشد کنی و تغییرای مثبت توی زندگیت داشته باشی، همراه نردیشمی شو!

  • headset 971
  • people 17

(1)