nerdishme
shenoto podcaster

نردیشمی

ما توی نردیشمی اعتقاد داریم آدم هر لحظه که اراده کنه، می تونه یک زندگی رویایی برای خودش بسازه! اگه دوست داری خودتو بهتر کنی، رشد کنی و تغییرای مثبت توی زندگیت داشته باشی، همراه نردیشمی شو!