https://shenoto.com/channel/nazila9171

فکر نو

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/nazila9171

فکر نو

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

آیا خوددوستی گناه است؟

0 0 تومان 7

آموختن مراقبت از خود ممکن است به مفهوم رها شدن از رفتار ها و کنش هایی باشد که جریان خودسازی روح ما را دچار وقفه کند. فداکاری های مکرر ، نقصان انرژی ایجاد می کند پس بهتر است به خودمان یاد بدهیم تا بدون...

حقیقت عشق

0 0 تومان 5

مگذار بپذیرم که در یگانگی و در پیوند روح های راست و با وفا اشکالات و موانعی راه می یابد؛ آن عشق که عشق نیست که وقتی به بی ثباتی یا تغییری برمی خورد، تغییر می پذیرد یا با آن که دل برمی کَنَد خم و منح...

کمال

0 0 تومان 6

کمال زمانی من به خود گفته بودم؛ وقتی همه چیز در آرامش است من آرام خواهم بود وقتی همه چیز خوب بود من خوب خواهم بود من به خود گفته بودم؛ وقتی او اینجاست… وقتی تو کنارم هستی وقتی آسمان آبی ست… هوا...