nasimstudio
shenoto podcaster

نسیم استودیو

پادکستهای تخصصی برای مدیران، کارآفرینان و استارتاپها در زمینه های مرتبط با نیازهای روزشان

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.