nashreonline
shenoto podcaster

نشرآنلاین

آموزش های تخصصی حوزه نشر و صفحه آرایی آموزش صفحه آرایی و طراحی حرفه ای کتاب و نشریات کتاب های الکترونیک و صوتی در زمینه آموزش ایندیزاین و صفحه آرایی کتاب، مجله و نشریات https://nashreonline.com/academy

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.