nasbebartar
shenoto podcaster

رادیو نصب برتر

رادیو نصب برتر فایل های صوتی رایگان با موضوع مصاحبه با فعالین صنف سیستم های حفاظت الکترونیک، پادکست هایی با موضوع برداشت ما از یک کتاب مفید،یا بررسی یک رویداد در بازارخواهد بود . سعی ما بر این است که هر بار فایل های صوتی با کیفیت تر و با محتوای غنی تر را تولید کنیم.