mohammadpour
shenoto podcaster

مجید محمدپور

چگونه وارد عرصه کسب و کار اینترنتی بشویم؟ آیا این حوزه برای ما پولسازه؟ آیا یکشبه پولدار میشویم؟ و هزاران سوال دیگه