minoodar
shenoto podcaster

سید رضا قافله باشی

آلبوم‌ها (4)

معبر سیاه

معبر سیاه


اولین درس بودن ، گریه بود و خنده دیگران در تولدم من مست اولین تنفس و غافل ز بود تو مستی اول مستی کرم گونه بود و مستی دوم مستی شیر بودن. خاک ایام بر چهره جان حجاب شد و من ، من شدم منحنی وجود به اوج رسید و معبر جهان من تاریک ، بدون ...

0

14

3 سال پیش

زنگوله حیات

زنگوله حیات


زنگوله حیات (در چیستی هنر) از تحریک حواس به خصوص بصری و صوتی هنر آغاز می شود. حرکتی از من به او و بالعکس صورت می گیرد. در حرکت اول هنر متعالی می شود و در حرکت دوم نزولی. کار کرد های ترمیم و انعکاس روح جمعی و فردی را بر عهده دارد. ...

1

6

3 سال پیش

روشن شو

روشن شو


به نام یگانه بخشنده عالم جای تو خالی است دراینجا همه چیز از روز اول شروع شد روزی که همه بودند. آیا پروردگار شما نیستم و همه گفتیم بلی امروز همه هستند و تو غایب ز میانه بخشنده ای که می بخشد همه وجودش را می بخشد و میشود بار امانتی ...

1

15

3 سال پیش

برده های کوچک دوست داشتنی

برده های کوچک دوست داشتنی


برده های کوچک دوست داشتنی . پادکستی برای 15 ساله های وطنم سلام خسته نباشید تا کنون همه چیز به لطف ایزد منان عالی بوده در جمع خانواده و مدرسه ودوستان خوش گذشته اما یک جامعه ناشناخته و یک خود ناشناخته و یک خدای ناشناخته در انتظار ...

0

11

3 سال پیش