microscope
shenoto podcaster

میکروسکوپ

میکروسکوپ جایی است که شما از آخرین اخبار علمی در حوزه زیست شناسی با خبر میشوید و همچنین با متخصصین این حوزه به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت . شما میتوانید در تلگرام و اینستاگرام به نشانی journalofmicrobiology مارا دنبال کنید