mianreshte

میان‌رشته‌ای

  • headset 0
  • people 0
more_vert

اینجا رشته شما پنبه می‌شود و دوباره رشته می‌شود. رشته‌ای که از آنِ شما است و روایت شما آن را می‌سازد. رشته‌ای میان‌رشته‌ای.

  • headset 0
  • people 0