search
meditation

صلح درون با نیروی کائنات در مدیتیشن تکتم کاشانی

  • headset 0
  • people 4
more_vert

هرگاه دچار استرس شدید و یا خواب خوبی را نمی توانید تجربه کنید که باعث سردرد،فشار خون و ضعف های بدن شما می شود، چند دقیقه چشمان خود را ببندید و به این مدیتیشن ها گوش دهید. مدیتیشن باعث آرامش درونی شما می شود. با سکوت درون و کاهش صدای افکار منفی، انرژی از دست رفته را بازیابی می کنید و راههایی که برای ذهن و زندگی شما بسته است، گشاده شده و در نتیجه گره ی زندگی شما به مرور زمان و با مداومت در مدیتیشن،باز خواهد شد. شگفت زده می شوید که در این سری مدیتیشن ها، دردهای جسمی و مشکلات شما رفته رفته کاهش پیدا می کند.

  • headset 0
  • people 4

(2)