majara-podcast1
shenoto podcaster

"ماجرا"

پادکست ماجرا موضوعات و دغدغه های اجتماعی در رشته های روانشناسی و توسعه فردی و ارتباطات موثر با فرمی جذاب و جوان پسند به چالش می کشد. ماجرا قصد دارد موضوعات و چالش های اجتماعی را از طرف مردم و به زبان خود مردم با تجربه های واقعی و داستان های شخصی ارئه دهد ماجرا شما را به اعماق دغدغه ها و مشکلاتی می برد که شاید در نقطه تاریک و خاموش زندگی هر فردی بخصوص جوانان و حتی بعضا نوجوانان وجود داشته باشد که محدودیت های خانواده ها و اطرافیان به آن ها اجازه و جرات ورود و حل آن مسئله را نمی دهد.