majara-podcast1

"ماجرا"

  • headset 1.5K
  • people 4
more_vert

پادکست ماجرا موضوعات و دغدغه های اجتماعی در رشته های روانشناسی و توسعه فردی و ارتباطات موثر با فرمی جذاب و جوان پسند به چالش می کشد. ماجرا قصد دارد موضوعات و چالش های اجتماعی را از طرف مردم و به زبان خود مردم با تجربه های واقعی و داستان های شخصی ارئه دهد ماجرا شما را به اعماق دغدغه ها و مشکلاتی می برد که شاید در نقطه تاریک و خاموش زندگی هر فردی بخصوص جوانان و حتی بعضا نوجوانان وجود داشته باشد که محدودیت های خانواده ها و اطرافیان به آن ها اجازه و جرات ورود و حل آن مسئله را نمی دهد.

  • headset 1.5K
  • people 4

(6)

(6)

grid_view toc