mahdija
shenoto podcaster

مهدی جعفری

آلبوم‌ها (1)

افکارتو زندگی‌تو (راه رسیدن به خواسته‌ها)

افکارتو زندگی‌تو (راه رسیدن به خواسته‌ها)


هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما نگاه می کند، افکار خود را عوض کنید تا زندگی شما عوض شود. مهدی جعفری هستم سال‌های زیادی بود که به این فکر می‌کردم که چگونه از این زندگی بدی که دارم نجات پیدا کنم؟ آیا راهی هست؟ حتما می‌د ...

4

386

0

3 ماه پیش