https://shenoto.com/channel/mahdija

مهدی جعفری

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/mahdija

مهدی جعفری

1 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

افکارتو زندگی‌تو (راه رسیدن به خواسته‌ها)

0 0 تومان 0

هر طور که به دنیا نگاه کنید دنیا هم همانطور به شما نگاه می کند، افکار خود را عوض کنید تا زندگی شما عوض شود. مهدی جعفری هستم سال‌های زیادی بود که به این فکر می‌کردم که چگونه از این زندگی بدی که دارم نج...