search
lifelonglearning

با هم بخوانیم

  • headset 0
  • people 0
more_vert

در این پادکست خلاصه کتاب ,من خلاصه انچه را که از متن اصلی کتابهای معتبر جهانی در حوزه رشد فردی و ارتباطی مطالعه می کنم و می اموزم ,با زبان گفتگوی روزمره برای شما هم باز گو می کنم.

  • headset 0
  • people 0