landpocket
shenoto podcaster

پادکست منظر

پادکست منظر مجموعه پادکست های صوتی در حوزه منظر می باشد که به نوعی مرتبط با تمامی گرایش های منظر از جمله طراحی منظر ، معماری منظر، اکولوژی منظر ، مطالعات منظر ، منظر شهری ، برنامه ریزی منظر ، و همچنین موضوعاتیست که بین گرایش های معماری منظر و گرایش های شهرسازی و طراحی محیط زیست مشترک است و هدف از این مجموعه پادکست ها ، افزایش عیار علمی دانشجویان و دانش آموختگان و فعالین و همه علاقه مندان به حوزه معماری منظر و دیگر حوزه های مرتبط است.

Albums (5)

کشاورزی شهری

کشاورزی شهری


کشاورزی شهری از رویکرد های مهم برای خلق " شهر سالم محسوب میشه . ویژگی چند عمکردی و البته میان رشته ای این رویکرد باعث ورود بسیاری از متخصصین در این عرصه شده و باتوجه به تاثیر گذاری این رویکرد در ابعاد متخلف اجتماعی ، سلامت ، اقتصادی و ...

0

7

4 ماه پیش

شهر دوستدار کودک

شهر دوستدار کودک


شهر دوستدار کودک، شهری هست که طراحان شهری و معماران منظر با بکار گیری اصول و راهبرد های مناسب در مقیاس های متنوع شهری ، سعی در بهبود شهر ، جهت استفاده کودکان دارند. در حقیقت شهرهای سازگار با کودکان ، بیان کننده شرکت طراحان ، برنامه ری ...

0

37

10 ماه پیش

شهرسازی پاپ آپ

شهرسازی پاپ آپ


شهرسازی پاپ آپ یا شهرسازی تاکتیکال روش نوینی در پاسخ به بعد اجتماعی شهر در کنار دیگر ابعاد است در شهرسازی پاپ آپ علاوه بر متخصصین طراحی شهری و معماری منظر، کاربران شهر و مردم عادی در خلق یک فضای جمعی با استفاده از ابزار و لوازم موقت و ح ...

0

35

10 ماه پیش

شهر بیوفیلیک

شهر بیوفیلیک


شهر بیوفیلیک ، شهریست که طبیعت را در برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهر دخیل می کند و منظرسازی را بر روی پوسته بنا و به درون شهر می آورد و در حقیقت پاسخی است به نیاز انسان جهت برقرار ارتباط با طبیعت ...

0

16

10 ماه پیش

زیرساخت سبز

زیرساخت سبز


زیرساخت های سبز به عنوان مفهومی چند وجهی و یک شبکه متصل شده از فضاهای باز و سبز هستن که ارزش ها و عملکرد های اکوسیستم های طبیعی رو حفظ میکنه و منافع مربوط به انسان ها رو فراهم میکنه .....

0

28

10 ماه پیش