lalezar
shenoto podcaster

لاله زار

لاله زار روزانه در هفته تهران به اقدامات و کارهای هفته تهران می پردازد. این پادکست به صورت تولید می شود و معرفی مکان های گردشگری یکی از آیتم های این پادکست است.

آلبوم‌ها (12)

پادکست هفتگی لاله زار | سال 99 |

پادکست هفتگی لاله زار | سال 99 |


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید. البته این هفته بهتره بیشتر خونه بمونین و به توصیه های ضدکرونایی لاله زار گوش کنید.

0

23

1 سال پیش

پادکست لاله زار | ویژه نوروز 99

پادکست لاله زار | ویژه نوروز 99


ویژه نامه نوروزی پادکست "لاله زار" رسانه شنیداری آژانس عکس تهران با توجه به دورانی که قرار است در خانه بمانیم، قرار است شما را سرگرم کند، پیشنهادهایی برای این که چه طور در خانه بیشتر خوش بگذرد. " لاله زار" نوروزی روزهای زوج تعطیلات نورو ...

0

141

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 9

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 9


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید. البته این هفته بهتره بیشتر خونه بمونین و به توصیه های ضدکرونایی لاله زار گوش کنید.

0

42

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 8

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 8


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید. البته این هفته بهتره بیشتر خونه بمونین و به توصیه های ضدکرونایی لاله زار گوش کنید.

0

37

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 7

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 7


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید.

0

59

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 6

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 6


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید.

0

44

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 5

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 5


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید.

0

60

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 4

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 4


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید.

0

36

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 3

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 3


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید.

0

46

1 سال پیش

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 2

پادکست هفتگی لاله زار | شماره 2


پادکست هفتگی لاله زار دوشنبه ها منتشر می شود. در این پادکست گردشگری می توانید با جاذبه های گردشگری شهر تهران آشنا شوید.

0

41

1 سال پیش