koolehposhti
shenoto podcaster

نشر کوله پشتی

آلبوم‌ها (4)

معرفی کتاب صوتی "افروختن آتش"

معرفی کتاب صوتی "افروختن آتش"


آنهایی که جک لندن را می شناسند می دانند که او از مبارزه انسان با طبیعت خشن و بی رحم می نویسد. داستانهای او مقابله گاه نافرجام مردمانی سخت کوش را به تصویر می کشد که درطبیعت سردسیر شمال آمریکا برای ادامه حیات تلاش می کنند. موفقیت لندن در ...

0

41

5 سال پیش

معرفی کتاب صوتی "وداع با اسلحه"

معرفی کتاب صوتی "وداع با اسلحه"


وداع با اسلحه در مرز ایتالیا و اتریش و در جریان جنگ جهانی دوم رخ می دهد. شخصیت اصلی این داستان، فردریک هنری، افسر راننده آمبولانس آمریکایی است که در گیرودار مخاصمات ایتالیا و اتریش در خط مقدم می جنگد، عاشق می شود و در نهایت تصمیم می گیر ...

1

51

5 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی "افروختن آتش"

کتاب صوتی "افروختن آتش"


آنهایی که جک لندن را می شناسند می دانند که او از مبارزه انسان با طبیعت خشن و بی رحم می نویسد. داستانهای او مقابله گاه نافرجام مردمانی سخت کوش را به تصویر می کشد که درطبیعت سردسیر شمال آمریکا برای ادامه حیات تلاش می کنند. موفقیت لندن در ...

1

418

5 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی "وداع با اسلحه"

کتاب صوتی "وداع با اسلحه"


وداع با اسحله در مرز ایتالیا و اتریش و در جریان جمگ جهانی اول رخ می دهد. شخصیت اصلی داستان فردریک هنری، افسر راننده آمبولانس آمریکایی است که در گیر و دار مخاصمات ایتالیا و اتریش در خط مقدم می جنگد، عاشق می شود و نهایت تصمیم می گیرد که ...

30

1,160

5 سال پیش