kojamirimbaba
shenoto podcaster

کجا میریم بابا ؟!

«کجا می‌ریم، بابا؟» فورنیه (نویسنده کتاب) می‌گوید: «این سوالی است که توما بدون وقفه از من می‌پرسد.سوال بنیادی‌ای را مطرح می‌کند که انسان از بدو خلقت برایش بی‌پاسخ مانده است.»

آلبوم‌ها (4)

Shenoto plusکتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان چهارم

کتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان چهارم


توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه که باشد، آن «همیشه کودک» باز این سوا ...

0

0

3 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان سوم

کتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان سوم


توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه که باشد، آن «همیشه کودک» باز این سوا ...

0

1

3 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان دوم

کتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان دوم


توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه که باشد، آن «همیشه کودک» باز این سوا ...

0

1

3 سال پیش

Shenoto plusکتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان اول

کتاب صوتی کجا میریم بابا؟ داستان اول


توضیحی در مختصر درباره کتاب کجا میریم بابا خدمتتون عرض کنم : «کجا می‌ریم، بابا؟» سوالی است که توما، معلول ذهنی ـ جسمی، هر بار که سوار ماشین پدرش می‌شود، به طور خستگی‌ناپذیری از او می‌پرسد. جواب هرچه که باشد، آن «همیشه کودک» باز این سو ...

1

1

3 سال پیش