kafewebco
shenoto podcaster

بهزاد رزمگیر

آلبوم‌ها (8)

شما به مشتری چه تجربه ای میدهید؟

شما به مشتری چه تجربه ای میدهید؟


شما به مشتری چه تجربه ای میدهید چقدر تجربه_مشتری مهم است با صدای بهزادرزمگیر

0

17

2 سال پیش

نگرانی مالی -رادیو اقتصاد کارشناس بهزادرزمگیر

نگرانی مالی -رادیو اقتصاد کارشناس بهزادرزمگیر


نگرانی مالی -رادیو اقتصاد کارشناس بهزادرزمگیر

1

16

2 سال پیش

مهارت آموزی در کسب وکار - کارشناس رادیو اقتصاد بهزاد رزمگیر

مهارت آموزی در کسب وکار - کارشناس رادیو اقتصاد بهزاد رزمگیر


مهارت آموزی در کسب وکار - کارشناس رادیو اقتصاد بهزاد رزمگیر

1

16

2 سال پیش

ایده پردازی-رادیو کافه وب - بهزاد رزمگیر

ایده پردازی-رادیو کافه وب - بهزاد رزمگیر


ایده پردازی-رادیو کافه وب - بهزاد رزمگیر

0

18

2 سال پیش

تصمیمات مهم دهه سوم زندگی -رادیو اقتصاد - بهزاد رزمگیر

تصمیمات مهم دهه سوم زندگی -رادیو اقتصاد - بهزاد رزمگیر


تصمیمات مهم دهه سوم زندگی -رادیو اقتصاد - بهزاد رزمگیر

0

23

2 سال پیش

تکنیک های مدیریت بحران-رادیو اقتصاد - بهزادرزمگیر

تکنیک های مدیریت بحران-رادیو اقتصاد - بهزادرزمگیر


تکنیک های مدیریت بحران-رادیو اقتصاد - بهزادرزمگیر

1

12

2 سال پیش

تدابیر قبل از کسب و کار - رادیو اقتصاد - بهزاد رزمگیر

تدابیر قبل از کسب و کار - رادیو اقتصاد - بهزاد رزمگیر


تدابیر قبل از کسب و کار - رادیو اقتصاد - بهزاد رزمگیر

0

21

2 سال پیش

راهکارهایی برای جذب فالور

راهکارهایی برای جذب فالور


همیشه جذب فالور اهمیت ندارد چیزی که مهم هست تبدیل فالور به مشتری است...

5

49

2 سال پیش