kaarbash

کارباش

  • headset 187
  • people 4
more_vert

مجموعه پادکست های «کارباش» آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب و کار از زبان خودشان است. که با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی؛ در بنیاد توسعه ی فرهنگی و توانمندسازی سپهر تهیه و تولید می شود.

  • headset 187
  • people 4

(1)