search
kaaf

پادکست کاف

  • headset 0
  • people 0
more_vert

نگرش ما برپایه موفقیت و کامیابی است. باور ما براین است که مسیر موفقیت از همگام‌سازی کار، علاقه، تفریح و عشق میگذرد پس در این پادکست باهم فصل به فصل به یافتن معنای حقیقی تا رسیدن به موفقیت در هرکدام از این زمینه ها میپردازیم. برای کامیابی میبایست اول موفق شد، موفقیت از ثروت میگذرد پس ما در طول این مسیر ابتدا شما را ثروتمند کرده سپس به موفقیت رسانده و به سمت کامیابی هدایت میکنیم. پادکست کاف بر پایه 3 اصل "کاریابی"، "اثرگذاری" و بهبود "فردی" بنا نهاده شده و رسالت ما حرکت در این راستا خواهد بود.

  • headset 0
  • people 0