search
just-cast

جاست کَست

  • headset 0
  • people 0
more_vert

گفتگوی علمی و تخصصی با اساتیدکالج‌های معتبر دزاین .تیم ما به زودی اقدام به ضبط و پخش مصاحبه‌های تخصصی وعلمی با اساتید دانشگاهی فعال‌خواهد نمود. |هدف تیم یادگیری و انتقال مطالب اصولی دزاین و نهادینه سازی دانش دزاین و یکپارچه سازی جامعه دزاین می‌باشد.|

  • headset 0
  • people 0