jangjoyan
shenoto podcaster

جنگجویان بازار سهام

این پادکست درباره ی ذهنیت آدم های فوق العاده موفق بازارهای مالی هست هدف من از این پادکست ایجاد آگاهی برای شماست

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.