iranianbirdingclub
shenoto podcaster

باشگاه پرنده نگری ایرانیان

پرنده نگری فعالیتی مسئولانه است که هدفش درک زیبایی های طبیعت و کمک به حفظ تنوع زیستی و گونه های پرندگان است. باشگاه پرنده نگری ایرانیان در پی ترویج این فعالیت لذتبخش و سالم در بین علاقمندان به طبیعت و پرندگان است.