investplus
shenoto podcaster

اینوست پلاس: بورس و بازارهای مالی

تو این پادکست، راجع به بورس، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم. حمایت از ما: hamibash.com/investplus لینک‌های ما: zil.ink/investplus

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.