info611
shenoto podcaster

info sehat

آلبوم‌ها (10)

قاطعیت در گفتن نه

قاطعیت در گفتن نه


1

52

6 سال پیش

رضایت مشتری

رضایت مشتری


رضایت مشتری

4

36

6 سال پیش

ارتباطات تلفنی

ارتباطات تلفنی


تلفن مثل یک شمشیر دولبه است ، هم به نفع ما و هم به ضرر ما .....

6

45

6 سال پیش

خود انگیزشی

خود انگیزشی


خود انگیزی در کسب و کار امروز و تاثیر آن در سازمانها به ویژه در هنگام استخدام . بررسی قوانین طلایی خود انگیزشی

2

83

6 سال پیش

جلسات موثر

جلسات موثر


فاکتور لازم برای یک جلسه مفید

4

31

6 سال پیش

عوامل موثر در ارتباطات (این برنامه زبان بدن)

عوامل موثر در ارتباطات (این برنامه زبان بدن)


عوامل موثر در ارتباطات (این برنامه زبان بدن)

5

60

6 سال پیش

مذاکره

مذاکره


آیا شما هم معتقید که در جهان امروزی اصول و رموز مذاکره با دیگران در پیشرفت ما تاثیر گذار است ؟ شاید این پادکست موار دبیشتری را برای شما مشخص کنه

2

43

6 سال پیش

شیوه های متقاعد کردن دیگران

شیوه های متقاعد کردن دیگران


فکر کنید از نیرویی جادویی برای متقاعد کردن دیگران برای انجام کارهای خودتان برخوردار بودید به نظر غیر ممکن میرسد اما بسیاری از رهبران و فروشندگان کارهایی انجام میدهند که میتوانند دیگران را متقاعد کنند. فکر کنید که قدرت امر کردن به دیگرا ...

5

89

6 سال پیش

ارتباط موثر با مدیران ، همکاران و مشتریان

ارتباط موثر با مدیران ، همکاران و مشتریان


چگونه میشه که با مدیران ، همکاران و یا مشتریان به یک نوع ارتباط موثر و دایمی رسید ؟ مدیران در تمامی رده ها از ارزش اهمیت ویژه ای در سازمان برخوردار هستن بنابراین نحوه ی ایجاد یک رابطه ی موثر و مناسب بسیار مهم است اما خصوصیات و تفکرات و ...

2

76

6 سال پیش

مدیریت ارتباط با مشتری ناراضی

مدیریت ارتباط با مشتری ناراضی


آیا میدانید به ازای هر مشتری ناراضی که شکایت خودشان را مطرح میکنند 26 مشتری ناراضی وجود دارد که شکایت خودشان را مطرح نکرده اند؟ و تنهارابطه شان را قطع می نمایند و به رقبا مراجعه می کنند . این نکته نشان دهنده ی میزان اهمیت برقراری ارتباط ...

3

38

6 سال پیش