hosseindarzi

حسین درزی

  • headset 62
  • people 0
more_vert

هر فردی در طول زندگی تجارب بسیاری دارد که شاید آنها را دست کم بگیرد ولی مطمئن باشید در گوشه ای از دنیا این اطلاعات به ظاهر ساده می تواند به درد کسی بخورد و به او انگیزه و ایده ای برای اقدام بدهد. می خواهم تا آموخته هایم را با دیگران به اشتراک بگذارم و از آموخته های آنان نیز بهره مند شوم. با این روش دنیا به جای بهتری برای زندگی همه تبدیل خواهد شد زیرا انسان محصول یادگیریست.

  • headset 62
  • people 0

(1)