hoseini
shenoto podcaster

سید حسین حسینی

آلبوم‌ها (33)

رئیسی و تهمت فیلترینگ

رئیسی و تهمت فیلترینگ


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

37

3 روز پیش

ظرفیت های هنگفت ترانزیتی ایران

ظرفیت های هنگفت ترانزیتی ایران


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

10

3 روز پیش

۲برابر کردن صادرات

۲برابر کردن صادرات


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

14

4 روز پیش

چرا آقای رئیسی زمانی که دادستان کل کشور بودن پرونده های اسیدپاشی روی دختران اصفهانی رو پیگیری نکردن؟

چرا آقای رئیسی زمانی که دادستان کل کشور بودن پرونده های اسیدپاشی روی دختران اصفهانی رو پیگیری نکردن؟


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

34

4 روز پیش

ورود زنان به استادیوم!!!

ورود زنان به استادیوم!!!


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

114

1 هفته پیش

دکترای همزمان با مسئولیت؟!

دکترای همزمان با مسئولیت؟!


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

86

1 هفته پیش

با رای دادن مشکلات کشور حل میشه؟

با رای دادن مشکلات کشور حل میشه؟


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

30

1 هفته پیش

رای دادن چه ارزشی داره وقتی رئیس جمهور هیچ اختیاری از خودش نداره؟

رای دادن چه ارزشی داره وقتی رئیس جمهور هیچ اختیاری از خودش نداره؟


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

23

1 هفته پیش

انتخابات توی ایران آزاد نیست!!

انتخابات توی ایران آزاد نیست!!


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

28

1 هفته پیش

رای نمیدم چون انتخابات نیست، انتصاباته!

رای نمیدم چون انتخابات نیست، انتصاباته!


محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

0

97

1 هفته پیش