https://shenoto.com/channel/hershad

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

6 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/hershad

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

6 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

مدیریت کیفیت داده

0 0 تومان 11

در این نشست کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به موضوع «مدیریت کیفیت داده» پرداخته میشه با سخنرانی آقایان دکتر محمدجواد ارشادی، مهندس سهیل زارعی. در این سخنرانی از سه بخش (بخش اول با مقدمه ای از مدیریت کیف...

مدیریت یکپارچه سازی داده

2 0 تومان 7

شصت و نهمین نشست علمی در حیطه علم اطلاعات و دانش شناسی تحت عنوان «مدیریت یکپارچه سازی داده» با سخنرانی دکتر مهدی علیپور حافظی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص علم اطلاعات) ومهندس مهدی خ...

دیداری تازه با حافظ: شرح یک غزل

1 0 تومان 7

نشست‌های آفاق اندیشه با سخنرانی آقای پروفسور همایون همتی از زمستان 1395 در حسینیه ارشاد برگزار می‌شود. بیست و هفتمین نشست‌، یکشنبه 10 دی 1396 از ساعت 16 برگزار شد که به موضوع دیداری تازه با حافظ: شرح...

نقد دیدگاه استفان هاوکینگ درباره خدا

1 0 تومان 14

یست و هشتمین نشست‌ یکشنبه 24 دی 1396 از ساعت 16 به موضوع نقد دیدگاه استفان هاوکینگ درباره خدا اختصاص دارد. دکتر همایون همتی در این رابطه و از دیدگاه فسلفه ی دین، الهیات و دانش دین شناسی به سخنرانی می...

نشست مدیریت جریان داده

0 0 تومان 6

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد یازدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی را با موضوع «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌ها» برگزار می کند. شصت و هفتمین نشست (ششمین جلسه دوره یازدهم) به موضوع « مدیریت...

ارتباطات میان فردی

2 0 تومان 16

دکتر مهدی محسنیان راد، استاد تمام و تنها نظریه پرداز حوزه ارتباطات در ایران هستند که کتابهای بسیاری زیادی را در ایران و آمریکا تالیف کردند. ایشان در این نشست کتابخانه حسینیه ارشاد در رابطه ارتباطات م...

مدیریت چرخه حیات داده

0 0 تومان 7

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی را با موضوع «مدیریت چرخه حیات داده» سخنران این نشست آقای محمد جواد سخایی و دبیر جلسه آقای دکتر مصطفی امینی ب...

تحول مفهوم فلسفه

5 0 تومان 7

تحول مفهوم فلسفه در حسینیه ارشاد بررسی می‌شود. نشست‌های آفاق اندیشه با سخنرانی آقای پروفسور همایون همتی در حسینیه ارشاد برگزار می‌شود. بیست و دومین نشست‌، به موضوع تحول مفهوم فلسفه اختصاص دارد. از...

مدل بلوغ داده ها

1 0 تومان 3

شصت و ششمین نشست علمی علم اطلاعات و دانش شناسی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد عنوان «مدل بلوغ داده ها» دبیر دکترمصطفی امینی سخنرانان مهندس محمدرضا مرتضوی و مهندس محمدرضا بابایی.

شناخت اومانیسم

6 0 تومان 24

بحثی که در این پادکست می شنوید در رابطه با اومانیسم است. بحثی که در کشور ما هم از جمله ی مباحث کاملا زنده و مطرح در جامعه ی ما است. عده ای از افراد که ضد اومانیسم هستند و آن را به عنوان فحش و ناسزا به...

مدیریت اکوسیستم داده

1 0 تومان 12

نشست علمی نشستی با عنوان: «مدیریت اکوسیستم داده» کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد یازدهمین دوره از نشستهای علم اطلاعات و دانششناسی را با موضوع «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌ها» برگزار میکند. شصت و چهارمی...