https://shenoto.com/channel/hdf-

حسین دانشفرد

3 دنبال کننده

4 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/hdf-

حسین دانشفرد

3 دنبال کننده

4 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

FrançPod

0 0 تومان 0

اصطلاحات و گروه کلمات پیشنهادی برای آمادگی آزمون های زبان فرانسه.

AngloPod

1 0 تومان 0

تحلیل و بررسی اصطلاحات رایج زبان انگلیسی