harf-e-hesab
shenoto podcaster

حرف حساب

آموزش صفر تا صد حسابداری در کمتر از 5 دقیقه

آلبوم‌ها (38)

استاندارد شماره 1 حسابداری

استاندارد شماره 1 حسابداری


ارائه صورت‌های مالی قسمت دوم

1

27

3 هفته پیش

استاندارد حسابداری شماره 1

استاندارد حسابداری شماره 1


ارائه صورت های مالی قسمت اول

0

19

3 هفته پیش

تغییرات استانداردهای حسابداری

تغییرات استانداردهای حسابداری


تغییرات استانداردهای حسابداری

0

76

2 ماه پیش

دفاتر قانونی حسابداری

دفاتر قانونی حسابداری


دفاتر قانونی دو دسته هستند: دفتر روزنامه دفتر کل دفتر روزنامه: دفتری است که حسابداران تمامی داد و ستدها و رویدادهای مالی شرکت را به صورت روزانه در آن ثبت می‌کنند. دفترکل: در دفترکل تمام حساب‌های کل را به صورت ماهانه یا روزانه در آن ث ...

1

53

2 ماه پیش

سند افتتاحیه و اختتامیه

سند افتتاحیه و اختتامیه


سند افتتاحیه و اختتامیه سندی است که در ابتدا و انتهای سال مالی ثبت می‌شوند. هر شرکتی در شروع دوره مالی یکسری بدهی، موجودی بانک و وجه نقد دارد که باید در دفاتر ثبت شوند. موجودی این حساب‌ها در ابتدای دوره مالی تحت عنوان سند افتتاحیه ثبت ...

0

48

3 ماه پیش

بستن حساب‌های سود و زیانی

بستن حساب‌های سود و زیانی


شرکت‌ها برای قضاوت عملکردشان در پایان دوره مالی اقدام به بستن کلیه حساب‌ها می‌کنند. حساب‌های موقت یا سود و زیانی: حساب‌هایی هستند که عمر آن‌ها محدود به یک دوره مالی است و مانده آن‌ها به دوره مالی بعد منتقل نمی‌شود. کلیه حساب‌های ...

1

45

3 ماه پیش

تراز آزمایشی

تراز آزمایشی


تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را مشخص می‌کند. تراز آزمایشی به شکل‌های مختلف زیر تهیه می‌شوند: دو ستونی چهار ستونی شش ستونی هشت ستونی تراز آزمایشی دو ستونی شامل مانده حساب‌ها با عنوان مانده بدهکار و مانده بستانکار است. تراز ...

0

43

3 ماه پیش

انبارگردانی و تعدیل موجودی کالا

انبارگردانی و تعدیل موجودی کالا


در هر دوره مالی حداقل یک‌بار کل موجودی‌های شرکت شمارش شده و از لحاظ کسری و مازاد موجود بررسی میشوند، این عمل انبارگردانی نام دارد. کسری انبار: اگر موجودی واقعی کالا کمتر از موجودی سیستمی باشد. مازاد انبار: اگر موجودی واقعی کالا بی ...

0

38

4 ماه پیش

فروش، برگشت از فروش و تخفیفات فروش

فروش، برگشت از فروش و تخفیفات فروش


در شرکت‌های بازرگانی جهت ثبت معاملات فروش کالا و محاسبه فروش خالص معمولا حساب‌های زیر نگهداری میشود: حساب فروش حساب برگشت از فروش و تخفیفات فروش حساب تخفیفات نقدی فروش

0

56

4 ماه پیش

عملیات خرید و برگشت از خرید و هزینه حمل

عملیات خرید و برگشت از خرید و هزینه حمل


شرکت‌ها متناسب با فعالیت‌های خود یکسری مواد و کالا خریداری می‌کنند، جهت بررسی بهای تمام شده کالای خریداری شده سه حساب زیر باید در نظر گرفته شوند: خرید برگشت از خرید هزینه حمل دو حساب خرید و هزینه حمل ماهیت بدهکار دارند و حساب برگشت از ...

0

40

4 ماه پیش