harf-e-hesab
shenoto podcaster

حرف حساب

آموزش صفر تا صد حسابداری در کمتر از 5 دقیقه

آلبوم‌ها (21)

دارایی ثابت-قسمت اول

دارایی ثابت-قسمت اول


در قسمت ۲۱ حرف حساب به موضوع دارایی ثابت مشهود، پرداخته می‌شود. ❇نکات قابل توجه در خصوص دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر می‌شود: ?زمان شناخت دارایی ?تعیین مبلغ دفتری ?شناخت هزینه استهلاک ?نحوه حسابداری سایر موارد کاهش در مبلغ دفتری . ❇ ...

2

39

5 روز پیش

پیش دریافت و پیش پرداخت

پیش دریافت و پیش پرداخت


در قسمت ۲۰ حرف حساب به موضوع پیش دریافت و پیش پرداخت، پرداخته می‌شود.

0

15

1 هفته پیش

افزایش و کاهش حساب

افزایش و کاهش حساب


در قسمت‌ ۱۹ حرف حساب با افزایش و کاهش در حساب‌ها آشنا خواهید شد و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: ❇افزایش و کاهش در حساب‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟ ❇قواعد بدهکار و بستانکار کردن حساب‌ها به چه صورت می‌باشد؟

0

28

2 هفته پیش

حقوق مالکانه-قسمت پنجم

حقوق مالکانه-قسمت پنجم


در قسمت‌ ۱۸ حرف حساب با سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی آشنا خواید شد و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: ❇ سود و زیان انباشته چیست؟ ❇ برای پوشش نواقص صورت سود و زیان چه باید کرد؟ ❇ صورت سود و زیان جامع شامل چه اقلامی است؟

0

22

4 هفته پیش

حقوق مالکانه-قسمت چهارم

حقوق مالکانه-قسمت چهارم


در قسمت 17 حرف حساب با اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و اندوخته طرح و توسعه آشنا می‌شوید. و به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: 1. اندوخته چیست؟ 2. اندوخته‌ها چند نوع دارند؟ 3. مبنای محاسبه‌ی اندوخته قانونی چیست؟

0

16

1 ماه پیش

حقوق مالکانه-قسمت سوم

حقوق مالکانه-قسمت سوم


در قسمت‌ ۱۶ حرف حساب با موضوع افزایش سرمایه و صرف سهام آشنا خواهید شد.

1

29

1 ماه پیش

حقوق مالکانه-قسمت دوم

حقوق مالکانه-قسمت دوم


در قسمت‌ ۱۵ حرف حساب مفهوم سرمایه قانونی بررسی شده و با سود سهمی و انواع سهام (بی‌نام، بانام، عادی و ممتاز) آشنا می‌شوید و به دو پرسش زیر هم پاسخ داده می‌شود: ❇چطور سهام بی‌نام را به سهام بانام تبدیل کنیم؟ ❇تفاوت‌ها و ویژگی‌های سهام عاد ...

0

17

1 ماه پیش

حقوق مالکانه-قسمت اول

حقوق مالکانه-قسمت اول


حقوق مالکانه شامل اقلام زیر است: ۱)سرمایه قانونی ۲)افزایش سرمایه ۳)صرف سهام ۴)اندوخته قانونی ۵)سایر اندوخته‌ها ۶)سود و زیان انباشته ۷)سهام خزانه ۸)مازاد تجدید ارزیابی ریالی موجودی‌ها

0

27

1 ماه پیش

بدهی‌ها

بدهی‌ها


بدهی‌ها از لحاظ سررسید زمان پرداخت به دو نوع بدهی‌های جاری و غیرجاری دسته‌بندی می‌شوند: ❇بدهی‌های جاری: ۱)اسناد پرداختنی ۲)حساب‌های پرداختنی‌ ۳)سایر حساب‌های پرداختنی ۴)پیش دریافت‌ها ❇بدهی‌های غیر جاری: ۱)وام‌های بلندمدت پرداختنی ۲)اسن ...

0

56

2 ماه پیش

دارایی‌ها

دارایی‌ها


دارایی‌ها از لحاظ سرعت تبدیل شدن به وجه نقد به دو نوع جاری و غیر جاری دسته‌بندی می‌شوند: *دارایی‌های جاری شامل: ۱.موجودی نقد و بانک ۲. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۳.حساب‌های دریافتنی ۴.اسناد دریافتنی ۵.داراییهزینه‌های پیش پرداخت شده ۶. موجود ...

0

85

2 ماه پیش