golestan1384
shenoto podcaster

گلستان سعدی 1384

بسیاری از ما وقتی نثر های سخت را میخوانیم دچار مشکل میشیم و معنیش را نمیفهمیم من اینجا هستم که به شما بگم با درست خوانی میتوانید راحت معنی درست را بفهمید