ghessehayesusan
shenoto podcaster

قصه های سوسن | ghessehaye.susan

قصه‌های سوسن پادکستی برای شنیدن قصه

آلبوم‌ها (44)

قسمت چهل و دوم: افسانه محبت (قسمت پنجم)

قسمت چهل و دوم: افسانه محبت (قسمت پنجم)


قسمت ۴۲( قسمت ۵) یکی از برادرها که بی یار و یاور مانده بود برای قوچ علی قصه اش را تعریف می کند... - ریتم‌های آذربایجان

0

85

1 هفته پیش

قسمت چهل و یکم: افسانه محبت (قسمت چهارم)

قسمت چهل و یکم: افسانه محبت (قسمت چهارم)


چوپان برای دختر پادشاه افسانه محبت را تعریف کرد حکایت نوکری را تعریف کرد که از طرف دختر پادشاه رانده شد و چوپان شد تا اینکه روزی به هفت اسب برخورد که به سر چشمه آمده بودند.... موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت: - ریتم‌های آذربایجان

0

135

3 هفته پیش

قسمت چهلم: افسانه محبت (قسمت سوم)

قسمت چهلم: افسانه محبت (قسمت سوم)


روزی کبوتری به سراغ دختر پادشاه آمد و به او اظهار علاقه کرد.دختر خواب خود را به او هدیه داد... موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت: - ریتم‌های آذربایجان

1

149

1 ماه پیش

قسمت سی و نهم: افسانه محبت (قسمت دوم)

قسمت سی و نهم: افسانه محبت (قسمت دوم)


شاهزاده خانم بسیار تنها است و همه را از خودمی راند.او به خواستگارانش نیز جواب رد می دهد. موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت: - ریتم‌های آذربایجان

1

178

1 ماه پیش

قسمت سی و هشتم: افسانه محبت (قسمت اول)

قسمت سی و هشتم: افسانه محبت (قسمت اول)


خلاصه:قوچ علی نوکر دختر شاه ،عاشق اوست.به دختر اعتراف می کند.... از مجموعه داستان‌های صمد بهرنگی موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت: 1- ریتم‌های آذربایجان 2- لاچین

1

202

1 ماه پیش

قسمت سی و هفتم: ننه مومی

قسمت سی و هفتم: ننه مومی


دختری زن مرد تاجر می شود برای اینکه از تنهایی نجات پیدا کند با موم عسل برای خود ادمک درست می کند... از قصه‌های مشدی گلین خانم موسیقی: بارون بارونه اثر ویگن

0

188

2 ماه پیش

قسمت سی و ششم: عروسک بلور

قسمت سی و ششم: عروسک بلور


تاجری اولاد نداشت برای همسرش عروسک بلور را می خرد که جایگزین اولاد شود.زن عروسک را پشت پنجره می نشاند.... از داستان‌های مشدی گلین خانم موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار، طاهر قریشی

0

239

2 ماه پیش

قسمت سی و پنجم: اسب آبنوس (قسمت پایانی)

قسمت سی و پنجم: اسب آبنوس (قسمت پایانی)


ملک زاده با حیله موفق شد دختررا نجات داده وسوار اسب آبنوس از بلاد روم بروند... از داستان‌های هزار و یک‌شب موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

1

158

3 ماه پیش

قسمت سی و چهارم: اسب آبنوس (قسمت نهم)

قسمت سی و چهارم: اسب آبنوس (قسمت نهم)


ملک زاده به نزد ملک روم رفت و وانمود کرد که طبیب است و می تواند دختر را که دیوانه می نمود،معالجه کند. از داستان‌های هزار و یک‌شب موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

0

139

3 ماه پیش

قسمت سی و سوم: اسب آبنوس (قسمت هشتم)

قسمت سی و سوم: اسب آبنوس (قسمت هشتم)


ملک زاده برای یافتن دختر قصد بلاد روم کرد در راه به تعدادی بازرگان برخورد که نشسته حدیث می گفتند.... از داستان‌های هزار و یک‌شب موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

0

127

3 ماه پیش