ganjineh
shenoto podcaster

گنجینه

سعی می کنم ادبیات کهن را در این کانال جمع آوری کنم.

آلبوم‌ها (22)

باب هشتم در آداب صحبت

باب هشتم در آداب صحبت


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. مال از بهر آسایش ...

22

9,675

3 سال پیش

باب هفتم در تاثیر تربیت

باب هفتم در تاثیر تربیت


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. یکی را از وزرا پس ...

17

4,103

3 سال پیش

باب ششم در ضعف و پیری

باب ششم در ضعف و پیری


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. با طایفه دانشمند ...

1

1,902

3 سال پیش

باب پنجم در عشق و جوانی

باب پنجم در عشق و جوانی


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. حسن میمندی را گفت ...

5

2,299

3 سال پیش

باب چهارم در فواید خاموشی

باب چهارم در فواید خاموشی


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. یکی را از دوستان ...

0

3,261

3 سال پیش

باب سوم در فضیلت قناعت

باب سوم در فضیلت قناعت


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. حکایت : دو امیر ز ...

12

12,047

3 سال پیش

باب دوم در اخلاق درویشان

باب دوم در اخلاق درویشان


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. حکایت شماره 1: یک ...

3

5,794

3 سال پیش

باب اول: در عبرت پادشاهان

باب اول: در عبرت پادشاهان


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. حکایت: پادشاهی را ...

14

6,249

3 سال پیش

گلستان سعدی- دیباچه

گلستان سعدی- دیباچه


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. باب اول: در سیرت ...

8

5,907

3 سال پیش

باب دهم در مناجات و ختم کتاب

باب دهم در مناجات و ختم کتاب


سلام به دوست داران شعر و ادب از اونجایی که بوستان و گلستان سعدی از گنج های ادبی ما ایرانیان به شمار میره سعی کردم فایل های صوتی این دو اثر گرانقدر را جمع آوری کنم تا شما دوستان آنرا در اختیار داشته و از آن لذت ببرید. باب دهم(ختم کتاب) ...

1

327

3 سال پیش