firstedition

چاپ اول با مسعود بربر

  • headset 724
  • people 1
more_vert

در هر برنامه چاپ اول، از یک کتاب تازه در حوزه داستان و روایت چند خطی می‌خوانم و با نویسنده آن گفتگو می‌کنم.

  • headset 724
  • people 1

(1)