search
fekre-behtar

فکر بهتر

  • headset 0
  • people 2
more_vert

زندگی بهتر در گرو فکری بهتره در فکر بهتر قرار اینه که هر هفته یک قسمت و یک قدم به خوشبختی موفقیت و خوشحالی نزدیک تر بشیم اینجا قراره خیلی خودمونی و بدون هیچ تشریفاتی با هم از کتاب های روحیه بخش لذت ببریم و زندگی شاد تر و موفق تری داشته باشیم زندگی زیباست اگر شاد باشیم خوشبختی رو تمرین کنیم و با دیگران مهربانتر باشیم هر هقنه با خلاصه کتاب های موثر میخوایم مهمون شما باشیم

  • headset 0
  • people 2