search
farzaneghesgo

فرزانه قصه گو

  • headset 0
  • people 1
more_vert

من فرزانه ام و قشنگ ترین قصه های دنیا رو با عشق برای بچه های ایران زمین می خونم.

  • headset 0
  • people 1

(2)