search
farid

چطور یاد بگیریم ؟

  • headset 126
  • people 3
more_vert

در دنیای امروز یادگیری دارد معنای قبلی خود را از دست می دهد چرا که با پیشرفت تکنولوژی؛ یادگیری دیگر به زمان و مکان و شخص خاصی محدود نمی شود.آنچه ما در این پادکست به آن می پردازیم اهمیت یادگیری در شرایط کنونی و آینده است.

  • headset 126
  • people 3

(1)