fadaeezahra

زهرا فدائی

  • headset 93
  • people 0
more_vert

پیرزنی خانه ای دارد که سر راه مسجد گ وهرشاد قرار گرفته و او راضی نمی شود که بفروشد طی اتفاقی راضی می شود و خانه اش را برای مسجد واگذار میکند.

  • headset 93
  • people 0

(1)