search
espresscast

اسپرس کست - داستان هایی از دنیای قهوه

  • headset 49
  • people 2
more_vert

ما اینجا فارغ از تمام بحث های تکنیکی و علمی، میخواهیم داستان هایی از دنیای قهوه بگوییم. داستان هایی که کمتر گفته شده و حتی اگر شنیده باشید هم، اینجا نگاهی متفاوت تر به آنها داریم

  • headset 49
  • people 2

(1)